Raidījumā „Es un skola” stāstīs par karjeras izvēli un veidošanu jau skolas laikā

Raidījumā „Es un skola” stāstīs par karjeras izvēli un veidošanu jau skolas laikā Piektais raidījums vecākiem un skolotājiem par skolas dzīvi „Es un skola” būs veltīts jaunai karjeras atbalsta programmai, kas ieviesta divdesmit piecās Latvijas skolās, savukārt sabiedrībā zināmas personības dalīsies pārdomās par savu karjeras izvēli un mērķu sasniegšanu. Raidījums būs skatāms sestdien, 26. janvārī, pl.12.00 Latvijas Televīzijas 1.kanālā. Raidījuma veidotāji viesosies Saldus novada Kursīšu pamatskolā un Skrundas novada Nīkrāces pamatskolā, kur pētīs karjeras atbalsta programmas ieviešanu praksē. Sižets vēstīs, par ko vēlas kļūt šo skolu skolēni un par to, kā jaunā karjeras programma palīdz skolēniem apzināties savas intereses un atrast profesionālo ceļu nākotnei. Saldus novada Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica stāstīs, kāpēc karjeras atbalsta programma ir svarīga ne tikai bērniem, bet arī pagastiem un pilsētām kopumā. Savukārt karjeras eksperti Latvijas Universitātes projekta karjeras atbalsta programmas veidotāji Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas asociētā profesore Žermēna Vazne un Rēzeknes Augstskolas docents Gunārs Strods skaidros, vai nepieciešams skolas laikā izvēlēties karjeru visai dzīvei. Raidījumā būs iespēja uzzināt, kā savulaik profesiju izvēlējās komponists Kārlis Lācis un maizniekmeistars Normunds Skauģis. Turpretī baleta māksliniece Elza Leimane-Martinova sniegs savus ieteikumus, kā visefektīvāk tuvoties savam iecerētajam mērķim. Raidījums „Es un skola” ir daļa no projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, ko īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 25 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Projekta realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”. Raidījuma „Es un skola” arhīva ieraksti pieejami projekta mājas lapā sadaļā „Galerija” (http://www.atbalsts.lu.lv/lv/galerija). Par projektu Projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”. Latvijas Universitāte īsteno projektu sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 25 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Projekta sadarbības partneri ir augstākās izglītības iestādes: Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmija, Latvijas Kristīgā akadēmija;  pašvaldības: Rīgas pilsētas pašvaldība, Iecavas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Aglonas novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība; nevalstiskās organizācijas: Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, Latvijas Sociālo pedagogu asociācija, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” , Latvijas bērnu psihiatru asociācija;  IZM Valsts izglītības satura centrs. Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada 3. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Plašāka informācija par projekta aktualitātēm: www.atbalsts.lu.lv. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Informāciju sagatavoja: Kitija Balcare, projekta komunikācijas konsultante t.: (+371) 29683396 Papildu informācija: Gunta Kraģe, projekta vadītāja t.:(+371) 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv