Rudbāržnieki viesojas Polijā

O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 7. klases skolniece Annija Elizabete Meija, 9. klases skolniece Kristiāna Šēnvalde un četri skolas skolotāji – direktors Dzintars Strauts, direktora vietniece izglītības jomā Aija Vanaga, mūzikas skolotāja Inita Ozola un pirmsskolas skolotāja Liene Alenceviča piedalījās starpvalstu sadarbības Comenius projekta „Ksenofobijas pārvarēšana ar dziļāku Eiropas kultūras izpratni” darba vizītē Polijā. Polijā viesojāmies Jana Bžehvas Katovicas 9. pamatskolā (SZKOLA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA BRZECHWY Katowice Poland). Vizītes pirmajā dienā iepazināmies ar skolu, skolotājiem un ģimenēm, kurās visu vizītes laiku dzīvoja mūsu skolas skolnieces. Meitenēm bija iespēja iepazīt savu vienaudžu ikdienu skolā, ārpusskolas (meitenes apmeklēja deju skolu) un mājās. Katra ģimene bija izdomājusi kā interesanti pavadīt brīvo laiku kopā ar saviem viesiem. Meitenes ar jauniegūtajiem poļu draugiem sazinājās angļu valodā. Kā vēlāk abas meitenes atzina, šī dzīvošana ģimenēs ir devusi lielāku izpratni par Poliju un par vienaudžu dzīvi citā valstī.
Skolā Annija un Kristiāna piedalījās vairākās stundās un kopā ar citu delegāciju skolēniem izspēlēja spēli (pirms tikšanās Polijā katra dalībvalsts sagatavoja trīs jautājumus šai spēlei par savu valsti), tā uzzinot ko jaunu par katru dalībvalsti.

Skolotāji piedalījās sanāksmē, kur vienojāmies par šī Comenius projekta turpmāko darbību un grāmatas izveidi. Nolēmām veidot „Miera grāmatu”, kurā būs iespējams iepazīties ar visu dalībvalstu tradīcijām, reliģijām, galvenajiem svētkiem, mūziku utt.
Sanāksmē direktors Dz. Strauts visus iepazīstināja ar aptaujas rezultātiem (visu dalībvalstu skolēni internetā aizpildīja anketu, atbildot uz konkrētiem jautājumiem par savas dzīves vērtību orientāciju), kurus apkopoja un analizēja A. Vanaga.

Vizītes laikā iepazināmies ar Polijas kultūru un arhitektūru, kā arī iepazinām poļu virtuvi. Mums bija iespēja apskatīt otru lielāko pilsētu Polijā- Krakovu un apmeklēt Guido akmeņogļu raktuves Zabrzē, kas atrodas 320 metrus zem zemes un šobrīd ir atvērta kā tūristu apskates objekts. Teksts - skolotāja Liene Alenceviča
Foto – Aija Vanaga