Rudbāržos aizvadīta projekta nedēļa

No 26. - 29.aprīlim Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā notika projektu darbu nedēļa, bet 2.maijā skolēni prezentēja savus darbus. Šogad centāmies darīt kādu labu darbiņu skolas labā. 1.klases skolēni kopā ar skolotāju Alisi Diedišķi devās sakopt skolas apkārtni, salasot visus atkritumus ap skolu, devās uz pagasta bibliotēku meklēt dzejoļus par māmiņu, veidoja apsveikuma kartiņas māmiņām, greznoja Lieldienu olas ar latviskiem rakstiem un vāca un apkopoja informāciju par Lieldienām.

2.klases skolēni kopā ar skolotāju Ivetu Labunsku veidoja reizrēķina loto un glezniņas no dažādiem materiāliem skolas ēdamtelpai.

3.klases skolēni kopā ar skolotāju Dagniju Daigu Grundbergu veidoja loto matemātikā un latviešu valodā, kā arī apsveikuma kartiņas savām māmiņām.

4.klases skolēni kopā ar skolotāju Dainu Vērenieci gatavoja alfabētu skolas jaunākajiem bērniem – 6-gadniekiem un apsveikuma kartiņas savām māmiņām. Skolēni strādāja radoši, ar lielu aizrautību un jutās gandarīti par savu veikumu.


Visi 5. un divi 7.klases skolēni klases audzinātājas Daces Trukšānes vadībā gatavoja mācību materiālus bērnudārzam par tēmu „Mājdzīvnieki. Mājputni. Savvaļas dzīvnieki. Savvaļas putni" – grieza un līmēja kastītes, kurās tiks ievietoti augu un dzīvnieku attēli (darbs pie šī projekta vēl turpināsies). Viena 9.klases meitene izveidoja planšeti, no kuras pirmsskolas bērni varēs mācīties atšķirt un nosaukt dažādas figūras – kvadrātus, trijstūrus, riņķus u.c. – gan pēc krāsas, gan formas. Divi zēni no 7. un visi 8. un 9.klašu zēni kopā ar sporta skolotāju Vaclovu Svažu atjaunoja līnijas futbola laukumā, sakārtoja un attīrīja krosa trasi, uzraka tāllēkšanas bedri. Četri 6. un viens 7.klases audzēknis kopā ar skolotāju Sarmīti Delli „rakņājās internetā” un mēģināja noskaidrot, kad būs pasaules gals (skolēnu pašu izvēlēta tēma), no kā sastāv Zeme un kāpēc rodas zemestrīces, bet pēc tam trīs no šiem pašiem skolēniem ar skolotājas Regīnas Plivčas palīdzību no dažādiem mākslīgiem materiāliem veidoja čemurziežus, krustziežus un pat gleznu, kuras galvenais varonis ir parka gliemezis.

Šķiet, pats interesantākais projekta darbs, ko visi ar nepacietību gaidīja, bija mūsu latviešu valodas skolotājas Maijas Ancītes vadībā iestudētā Toma Ancīša luga „Mēs satiksimies dzejā”. Izrādē piedalījās astoņi 6. – 9.klašu skolēni un viens 4.klases audzēknis. Skolēni paši gādāja dekorācijas un rekvizītus, bet par lugas skaņu ietērpu – Kaspara Dimitera dziesmām – jāsaka paldies Intam Folkmanim.
  Teksts- Daina Vēreniece un Sarmīte Delle
Foto- Dagnija Daiga Grundberga