Rudbāržos godina Oskaru Kalpaku

Rudbāržos godina Oskaru Kalpaku 8.martā Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā notika gadskārtējais skolas un visas Latvijas varoņa pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākums „Pulkveža atgriešanās”. Tā bija kā pamācoša un interesanta vēstures mācības stunda visiem klātesošajiem. Pasākuma sākumā skolēnu un pašvaldības pārstāvji nolika ziedus pie piemiņas plāksnes- mūsu Rudbāržu Brīvības pieminekļa, kā kādreiz teicis skolas direktors Dzintars Strauts. Tad visi klātesošie vēlreiz kavējās vēstures atmiņās par pulkveža Kalpaka dzīves gājumu, kuru stāstīja skolas direktors. Turpinājumā bija koncerts, kurā skolēni skandēja Raiņa, J.Norviļa, K.Skalbes, A.Eglīša A.Brigaderes, E.Virzas, V.Plūdoņa, L.Breikša dzeju un dziedāja gan tautas dziesmas, gan mūsdienu komponistu dziesmas, visi klātesošie varēja dziedāt līdzi.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga savā uzrunā klātesošajiem izteica pateicību gan koncerta organizatoriem, gan visiem tā dalībniekiem par patieso sniegumu, kurš esot bijis arī ļoti aizkustinošs. Priekšsēdētāja atzina, ka šodien esot pat uzzinājusi dažas sev jaunas vēstures nianses par Latvijas brīvības cīņām pulkveža Kalpaka vadībā.
Noslēgumā jaunsargu instruktors Laimonis Grundmanis teica atzinīgus vārdus skolēniem un nosauca viņus par maziem varoņiem, jo viņš koncertā esot saskatījis šo dzirksti, kas būtu nepieciešama visiem latviešiem, un izsniedza jaunsargu apliecības 21 skolēnam.

Paldies par jauko koncertu tā veidotājām skolotājām Maijai Ancītei un Initai Ozolai. Teksts- Aija Vanaga, direktora vietniece