Rudbāržu bērnu un jauniešu centra pasākumi novembrī

Rudbāržu bērnu un jauniešu centra pasākumi novembrī Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiek ne tikai pagarinātā grupa, kurā bērni sagatavojas mācību stundām, bet sadarbībā ar Rudbāržu bibliotēkas darbinieci Mārīti Kviesi notiek literāras pēcpusdienas. Katru pēcpusdienu lasām fragmentus no grāmatiņām. Tas tāpēc, ka bērni ir pieteikušies Bērnu žūrijai, un katrai klašu grupai ir nepieciešams izlasīt zināmu skaitu grāmatu. Lielāko klašu bērni paši apmeklē bibliotēku un lasa savai klašu grupai domātās grāmatas. Dažkārt pirmo klašu skolēni nelabprāt lasa grāmatas, bet, ja izlasa pirmās lapaspuses un ierauga skaistos zīmējumus, rodas arī interese. Un tā soli pa solītim mēs datoru aizstājam ar izlasītu grāmatiņu, un papildus tam visam bērna gandarījums un uzslavas no skolotājas A.Bikšes, kā arī lietderīgi pavadīts brīvais laiks.
15.novembrī Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notika pasākums, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Bērni savas zināšanas varēja pārbaudīt erudīcijas spēlē. Jautājumi bija par Latviju, tās simboliem, Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju utt. Prieks par bērnu zināšanām, kas ir apgūtas gan skolā, gan mājās ar vecākiem. Tāpat bija apskatāma bērnu zīmējumu izstāde. Noslēgumā visi tika pacienāti ar cepumiem. Informāciju sagatavoja Antra Bikše