Rudbāržu skolēni rāda savas zināšanas par Latviju

15.novembrī O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā notika 1.-4. klašu konkurss „Latvija - mana dzimtene”. Konkursā piedalījās 6 jauktās komandas. Skolēni pildīja dažādus uzdevumus: atbildēja uz jautājumiem par Latviju, no burtiem lika novadu nosaukumus, krāsoja novadus - pamatojot krāsu, burtu jūklī meklēja ar Latvijas simboliku saistītos vārdus, kārtoja prezidentu uzvārdus, lika puzli - Latvijas karti. Pirmo vietu ieguva komanda, kuras sastāvā bija Erīna Līna Āboliņa - 1.klase, Raita Elizabete Venteniece - 2. klase, Guntris Stepiņš - 3. klase, Amanda Ostrovska - 4.klase. Komanda ieguva 42 no 47 punktiem.
Pirmo trīs vietu ieguvušo komandu dalībnieki saņems skolotājas gatavotos diplomus. Teksts - skolotāja Daiga Grīnberga
Foto - Daina Vēreniece