Sācies skaistais izlaidumu laiks

Sācies skaistais izlaidumu laiks

Skrundas mūzikas skolā 29. maijā apliecības par profesionālās ievirzes izglītību mūzikā saņēma trīs absolventes divas klavierspēlē un viena ģitārspēlē. Aizvadītais 2021./2022. mācību gads bijis neparastāks, jo ierobežojumu dēļ pirmo reizi rīkots Ziemassvētku videokoncerts tiešsaistē. Mazinoties ierobežojumiem, otrais pusgads bijis aktīvāks atsākta koncertēšana, audzēkņi piedalījušies tādos online starptautiskos konkursos kā British Lion”, kur Karlīna Druvaskalna un Amēlija Strazdiņa ieguvušas 1. vietu, un starptautiskajā mūzikas konkursā “Moscow Online 2021”, kurā K. Druvaskalna un A. Strazdiņa ieguvušas 2. vietu. 

2022. gada 30. un 31. maijā skolā norisinājās uzņemšana, un jaunajam mācību gadam pieteikušies 10 audzēkņi, tostarp trīs pieteikušies sagatavošanās klasei. Ja ir vēlēšanās pievienoties mūzikas skolas audzēkņiem, aicinām sazināties ar skolu pa tālr. 633 31354 vai 29642603