Sākusies audzēkņu uzņemšana Skrundas vidusskolā

Sākusies audzēkņu uzņemšana Skrundas vidusskolā

Sākusies skolēnu uzņemšana Skrundas vidusskolā

  • pirmsskolas sešgadīgo audzēkņu grupiņā “Mākonīši”
  • pamatizglītības programmā (1.-9.kl.)
  • speciālas izglītības programmās (IP kodi 21015611, 21015811).

Dokumentu pieņemšana notiek katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 14.00, Skrundas vidusskolā.

Papildus informācija pa tālr. 63331287 vai 29157119.