Skolēni tiekas ar novada vadību

1.februārī Skolēnu domes pārstāvji tikās ar pašvaldības vadītāju. Pēdējā tikšanās reizē, kas notika 10. janvārī, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga jauniešiem uzdeva mājas darbu - sagatavot sev un saviem vienaudžiem interesējošus jautājumus. Doto uzdevumu ne visi bija izpildījuši un sākotnēji diskusija neveidojās raiti, lai gan uz sanāksmi, kas pirmo reizi tika rīkota mācību stundu laikā, bija ieradušies 18 jaunieši. Pašvaldības vadītāja vēlējās noskaidrot, vai skolēni ir apmierināti ar dzīvi skolās - mācību vidi, materiāli tehnisko bāzi, mācību procesa un pulciņu nodrošinājumu. Skolēni ar pašvaldības vadītāju dalījās savos vērojumos un piedāvāja konkrētus risinājumus situācijas uzlabošanai, ja būtu iespēja jauniešiem pašiem tikt pie finanšu resursiem. Galvenokārt skolēni vēlas uzlabot skolas vidi, izremontējot un aprīkojot telpas, kur uzturēties jauniešiem starpbrīžos vai pēc stundām. Skolu gaiteņos novietotu solus, kur apsēsties, dažādotu sporta inventāru un, ja varētu, paplašinātu pat sporta zāli.
Atkārtoti izvērtās diskusija par pasākumiem skolās. Skolēni vēlas aktīvus pasākumus, kas, iespējams, ar vecāku atļauju skolas telpās norisinātos ilgāk par plkst.22.00. Bet jāatzīst, ka negatīvās pieredzes dēļ skolotāji ir atturīgi šādu pasākumu atbalstīšanā. Skolēniem vajadzētu pašiem būt apzinīgākiem un disciplinētākiem, atbalstot savu vienaudžu rīkotos pasākumus.
Teksts- Zane Eglīte