Skolēnu domes konkursā erudītākie rudbāržnieki

Skolēnu domes konkursā erudītākie rudbāržnieki 14.decembrī Skrundas kultūras namā notika Skrundas novada Skolēnu domes skolēnu konkurss „Zināšanas un atjautība kopā ar mums”. Konkursa mērķis ir vienot novadu skolu jauniešus un veicināt zināšanu apguvi par Skrundas novadu. Konkursā noskaidroja erudītākos skolu jauniešus zināšanās un aktivitātēs par Skrundas novadu un sabiedrībā notiekošiem procesiem. Pasākumā piedalījās Nīkrāces pamatskola, Skrundas vidusskola, O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola un mūsu draugi no A. Kronvalda Durbes vidusskolas. Jaunieši parādīja interesi par notiekošo novadā un veidoja savas nākotnes vīzijas Skrundas novada attīstībai.
Par erudītāko komandu tika atzīta O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola, otrajā vietā atstājot ciemiņus no Durbes, kuri bija pārsteidzoši zinoši jautājumos par Skrundu.
Pēc erudīcijas uzdevumiem sekoja ballīte visa vakara garumā.
Paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem un palīgiem pasākuma organizēšanā.
Informāciju sagatavoja- Antra Akote Skolēnu domes konsultante Gunta Stepanova saka paldies Ingai Zalgauckai par erudītajiem konkursa jautājumiem, Zanei Eglītei, Guntim Putniņam, Loretai Robežniecei par darbu žūrijā. Jānim Vingrim un Uldim Arājumam par muzikālo noskaņu pasākumā.