Skolotāju diena Rudbāržu pamatskolā

Šogad, kā ikkatru gadu, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolēni un skolēnu pašpārvalde sumināja savus skolotājus viņu svētkos - Skolotāju dienā. Katru gadu tas notiek citādāk. Šogad skolēnu pašpārvalde, iesaistot citus vecāko klašu skolēnus, vēlējās atjaunot to, kas bija piemirsts jau vairākus gadus, proti, skolotājus aizstāt ar skolēniem. Jau nedēļu pirms Skolotāju dienas skolēni izlozēja mācību priekšmetus, kuri viņiem būs jāpasniedz, lai varētu pienācīgi sagatavoties. Arī skolotājiem bija jāpiedalās izlozē, kurā viņi uzzināja savu vecumu un klases grupu, piemēram, skolas direktors Dzintars Strauts šajā dienā bija 5. klases skolnieks.
Svētku dienā jau no paša rīta varēja ieraudzīt un sazīmēt skolotājus – skolēnus, kā arī skolēnus – skolotājus. Šajā dienā visiem bija jautri un interesanti. Skolotāji ar lielu azartu iesaistījās visās mācību stundās un izbaudīja gan sporta stundas aktivitātes, gan patiesu prieku par to, ka daudz kas no kādreiz mācītā diezgan labi ataust atmiņā.

Skolēnu pašpārvalde bija sagatavojusi katram skolotājam pašu gatavotus apsveikumus ar pašu sacerētiem, skolotāju raksturojošiem, dzejoļiem, piemēram:
vizuālās mākslas skolotājai Inai Meisterei –

Viss košās krāsā izkrāsots,
Viss ciku cakām izcakots,
Viss vienmēr jauki saskaņots,
Lai mākslas skolotājai gods.

Latviešu valodas skolotājai Maijai Ancītei-
Viņai patīk runāt dzeju,
Patīk rūķi, patīk fejas.
Labprāt dzimtā valodā
Rod punktu garā teikumā.
Teksts- Dace Trukšāne
Foto- Maija Ancīte