Skolu izlaidumi

Noslēdzoties mācību gadam, skolas plāno izlaidumu laiku. Tas ir laiks, kad cilvēks beidz kādu savu mācību posmu. Mazākajiem tā ir pāreja jaunā izglītības posmā, citiem tas ir punkts izglītības dokumentu iegūšanai. Tomēr visiem tā ir iespēja pateikties par iegūtajām zināšanām, atzīmēt kādu beigu posmu un iespēja zināšanas izmantot praktiski.  Skrundas novada 9. un 12. klašu absolventus sveiksim:
Datums Izglītības iestāde Norises vieta Laiks  
9.klasēm
11.VI Rudbāržu internātpamatskola Skolā 12.00  
  Skrundas vidusskola 9a klase Skrundas kultūras namā 13.00 Diskotēka Skrundas vidusskolā 20.00-01.00
  Skrundas vidusskola 9b klase Skrundas kultūras namā 15.00 Diskotēka Skrundas vidusskolā 20.00-01.00
  O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola Skolā 16.00 Balle Skolas sporta zālē 22.00-02.00
  Nīkrāces pamatskola Skolā 18.00 Ballle Kultūras un atpūtas centrā 21.00- 03.00
12. klasēm
18. VI Skrundas vidusskola Skolā 17.00 Balle Skrundas vidusskolā 20.00 – 02.00
23.VI Skrundas arodvidusskola 11.,15.,16. grupa Skrundas kultūras namā 13.00  
  Skrundas arodvidusskola 1.,23. grupa Skrundas kultūras namā 15.00  
  Skrundas novada izglītības speciāliste Inga Flugrāte