Skrundas novada 2021. gada kalendāru rotās skolēnu zīmējumi

Skrundas novada 2021. gada kalendāru rotās skolēnu zīmējumi

No 21. septembra līdz 16. oktobrim Skrundas novada izglītības iestāžu 1.-12. klašu skolēni tika aicināti piedalīties zīmējumu konkursā “Mana mīļākā vieta Skrundas novadā”.

Konkurss tika izsludināts ar mērķi rosināt skolu audzēkņus aizdomāties par vietu, kas viņiem ir tuva un mīļa.

Šī konkursa rezultātā tapuši kopumā 170 radoši, krāsaini un ļoti skaisti darbi, kuros attēlotas vietas Skrundas novadā, sākot ar Nīkrāci, Rudbāržiem, Skrundu. Bērni zīmējuši arī savas mājas, Skrundas dzelzceļa tiltu, O. Kalpaka piemiņas sienu, Rudbāržu muižu, Ātrās klintis, Skrundas estrādi un daudz citu jauku un skaistu vietu.

Zīmējumus vērtēja izveidota vērtēšanas komisija, kurā piedalījās Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja, domes deputāte Gunta Stepanova, Skrundas Jauniešu centra vadītāja Baiba Eversone, Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Aivita Staņeviča un sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde. Izvēle nebija viegla, jo katrs zīmējums ir neatkārtojams un bērni tajā ir ieguldījuši gan laiku, gan dvēseli. Kalendāram tika izvēlēti 13 darbi, no kuriem viens būs uz vāka. Noteikti jāuzsver, ka šajā konkursā uzvarētāji ir visi, protams, izvēlēto darbu autori saņems pateicības balvas, visi zīmējumi tiks izvietoti virtuālā izstādē vienā no Skrundas tirgus laukuma paviljoniem. Plānots, ka to varēs apskatīt jau, sākot ar 11. novembri.

Pagaidām izvēlēto darbu autoru vārdi paliek noslēpumā, ceram, ka ar māksliniekiem varēsim tikties klātienē šī mācību semestra noslēgumā, lai pateiktos par skaistajiem zīmējumiem, kas rotās Skrundas novada 2021. gada kalendāru.

Skrundas novada pašvaldība vēlas teikt lielu paldies visiem māksliniekiem un arī viņu skolotājiem!

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste