Skrundas novada pirmklasniekiem - pabalsts 25 EUR mācību līdzekļu iegādei

Skrundas novada pirmklasniekiem - pabalsts 25 EUR mācību līdzekļu iegādei

Pabalstu 25 EUR piešķir vecākiem, kuru bērni uzsāks mācības pirmajā klasē. Pabalsts ir vienreizējs, un to piešķir neatkarīgi no ģimeņu ienākumiem. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Skrundas novada izglītības speciālista apliecinājuma, ka izglītojamais uzņemts kādā no Skrundas novada izglītības iestādēm.

Vecāki pabalstu var pieprasīt Skrundas novada Sociālajā dienestā, Kalēju ielā 4, Skrundā, kā arī vēršoties pie sociālā darbinieka pagasta pārvaldē.

Iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī Skrundas novada pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11, Skrundā, un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu var nosūtīt uz e-pastu socdienests@skrunda.lv. Rakstot iesniegumu vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība. 

Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”.

Sīkāka informācija: https://bit.ly/2Z7Ugel