Skrundas novada skolēnu dome viesojas Durbē

Naktī no 31.oktobra uz 1. novembri Ata Kronvalda Durbes vidusskolā notika skolēnu līdzpārvaldes rīkotais pasākums, kurā piedalījās arī Skrundas novada skolēnu dome. Sadraudzība starp Durbi un Skrundas novadu aizsākās jau pagājušajā mācību gadā, kad maijā tika kalti plāni par kopīgu pasākumu, kurš tagad arī tika īstenots. Pasākumā piedalījās meitenes no Nīkrāces pamatskolas un Skrundas vidusskolas. Pasākums notika Helovīnu noskaņās, un Durbes līdzpārvaldes meitenes bija parūpējušās par jauko sagaidīšanu un aktivitātēm visas nakts garumā. Apmeklētā pasākuma iespaidā meitenes no skolēnu domes nolēma, ka nākamais pasākums notiks Skrundā, lai turpinātu skolēnu sadraudzību. Skrundas novada skolēnu dome