Skrundas novada skolēnu panākumi olimpiādēs

Novada skolu skolēni piedalījušies 5 starpnovadu un 1 novada mācību priekšmetu olimpiādē.
Skrundas vidusskolas skolotāja Inese Pickaine kopā ar 5. klases skolēniem sagatavojušies un piedalījušies konkursā „Skolēni eksperimentē”. Jāzeps Šinders uzaicināts piedalīties 3. posma valsts franču valodas olimpiādē Rīgā.
2.posma valsts ekonomikas olimpiādē 11., 12. klasēm Saldū:
Enija Meļķe ieguvusi 3.vietu. Piedalījās Kristīne Voļhina. Sagatavoties palīdzēja skolotāja Inguna Berga.
Novada latviešu valodas olimpiādē 5., 7. klasēm:
Kristers Igors Bolsunovskis (5.kl.) un Arta Kozjura (7.kl.) – 1.vieta.
Agija Ankevica (5.kl.) un Arta Anna Buķele (7.kl.) – 2.vieta.
Igo Radžabovs (5.kl.) un Agnese Grīnberga (7.kl.) – 3.vieta.
Renāram Jansonam (5.kl.), Melānijai Freimanei (7.kl.) no Nīkrāces pamatskolas, Amandai Ostrovskai (5.kl.) no Rudbāržu pamatskolas, Guntai Lankovskai (7.kl.), Kristapam Grīnbergam (5.kl.) no Skrundas vsk. – atzinība. Skolēnus sagatavoja skolotājas R. Lapiņa, I. Bartuševica, M. Muižarāja, M. Ancīte.

Paldies par piedalīšanos sākumskolas strpnovadu latviešu valodas olimpiādē:
1.klases skolēniem – Paulai Zuntmanei, Elīzai Beātei Bolsunovskai no Skrundas vsk., Markusam Labunskim no Rudbāržu psk.
2.klases skolēniem – Sandrai Elvīrai Brokai, Megijai Jurdžai no Skrundas vsk., Margaritai Laumai Lasmanei no Rudbāržu psk.
3.klases skolēniem - Alisei Dabiņai, Anetei Bumbierei no Skrundas vsk., Martai Annai Meisterei no Rudbāržu psk.
4.klases skolēniem - Elīzai Muceniecei, Ievai Zutei no Skrundas vsk., Marisam Šlakorcinam no Rudbāržu psk.
Paldies par skolēnu sagatavošanu arī skolotājām - I. Vingrei, I.M. Aļeksejevai, D.D. Grundbergai, S.Veitai, D. Vērniecei, E. Kurmei, G. Brūderei, I. Muceniecei, A. Diedišķei, S. Grundbergai, G. Rēderei, I. Labunskai.

Paldies par piedalīšanos 2.posma valsts ķīmijas olimpiādē 10.-12. Klasēm Zanei Stepanovai (10.kl., skolotāja I. Pickaine), kā arī Antrai Akotei (11.kl., skolotājs Juris Levics) par piedalīšanos 2. posma valsts ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klasēm.

19.februārī Skrundas vidusskolā konkursā „Skolēni eksperimentē” piedalījās 8 komandas.
2. vieta Samantai Lēvaldei un Anetei Bivbānei par eksperimentu „Reaktīvā laiva”, 3. vieta Agijai Ankevicai un Elīzai Janvārei par eksperimentu „Kas notiek pamperos”. Konkursa posmam Rīgā žūrija vienprātīgi izvirzīja Renāru Miloševski un Aigaru Gravānu ar eksperimentu „Sīpola DNS”.
Sagatavoja Dace Grāvele