Skrundas vidusskola nominēta apbalvošanai ar „Draudzīgā aicinājuma” balvu

„Draudzīgais aicinājums” ir skolu atbalsta kustība, kuras pamatā ir ideja par latviešu palīdzību savām skolām ar mērķi uzlabot izglītības līmeni un līdz ar to arī vispārējo labklājības līmeni Latvijā. „Draudzīgo aicinājumu” iedibināja Kārlis Ulmanis, aicinot katru latvieti atbalstīt savu pirmo skolu, dāvinot tai grāmatas, mūzikas instrumentus vai citas skolai noderīgas lietas.
1994. gadā „Draudzīgā aicinājuma” fonds un Jānis Endele atjaunoja šo kustību, kuras galvenais darbs ir izveidot skolu reitingu. Pirmais skolu reitings tika veidots pēc skolu olimpiāžu rezultātiem, tagad pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Jaunais skolu reitings šobrīd ir objektīvākais skolu izglītības līmeņa novērtēšanas instruments.
Balvas par augstāko novērtējumu skolu reitingā pasniedz 10 kategorijās: priekšmetu kategorijās, skolu kategorijās un īpašās izaugsmes kategorijā.
 29. oktobrī „Draudzīgā aicinājuma” fonds paziņos skolu reitingu, sarindojot skolas atbilstīgi absolventu sekmēm CE. Reitings sadalīts 4 kategorijās- ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās vidusskolas. Atsevišķi tiek izdalīta kategorija skolām, kuru skolēni pagājušā mācību gadā uzrādījuši izaugsmi. Pēc skolēnu iegūtajiem rezultātiem CE izvērtēti skolēnu sasniegumi latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā dabas zinībās un vēsturē.
Teksts- Ainārs Zankovskis