Skrundas vidusskola pakāpeniski pārtaps par pamatskolu

Skrundas vidusskola pakāpeniski pārtaps par pamatskolu

Skrundas vidusskola pakāpeniski pārtaps par pamatskolu – tā 31. marta domes sēdē lēma deputāti.

Šajā mācību gadā Skrundas vidusskolā mācās 332 skolēni, tostarp no 1.–9. klasei – 302 skolēni, bet no 10.–12. klasei – 30 skolēni, no kuriem 12 šogad beigs 12. klasi. Lai ļautu pašreizējiem vidusskolēniem iegūt vidējo izglītību šajā skolā, Skrundas vidusskolu par pamatskolu reorganizēs no 2024./ 2025. mācību gada, nosakot pārejas periodu no 2022./2023. mācību gada, dodot iespēju 11. un 12. klašu skolēniem vidējo izglītību iegūt Skrundas vidusskolā.

Runā ar kolektīvu

Vēl pirms lēmuma pieņemšanas Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji apmeklēja Skrundas vidusskolu, lai aprunātos ar kolektīvu un iepazīstinātu skolas vadību un darbiniekus ar iespējām piesaistīt skolas attīstībai Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, uzrunājot klātesošos, sacīja: “Apskatoties skolēnu skaitu un dinamiku kopumā, gan Kuldīgas novadā, gan Latvijā skolēnu skaits samazinās. Mainās arī tas, ko skolēni izvēlas mācīties pēc 9. klases, jo šobrīd vairākums izvēlas profesionālās mācības iestādes, ne turpina mācības vidusskolā. Līdz ar to skolēnu skaits vidusskolās samazinās. Skrundas vidusskola ir jāveido par spēcīgu pamatskolu. Jāplāno, kā to vislabāk paveikt, un esam mazliet jau paskatījušies iespējas, ko pavērs šis pārmaiņu process.”

Varēs ieguldīt līdz pat 1,5 miljonam eiro

Par pamatskolām reorganizētām skolām iespējas piesaistīt ES fondu investīcijas. Kuldīgas attīstības aģentūras vadītājas vietnieks Kaspars Rasa sanāksmē ar Skrundas vidusskolas kolektīvu pastāstīja: “Šobrīd ir tāds atbalsta mehānisms kā Eiropas atveseļošanās mehānisms, kas ir vienīgā iespēja pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūrai un būvniecībai piesaistīt naudu jaunajā periodā. Tieši šis atbalsts ir paredzēts tām vidusskolām jaunizveidotajos novados, kas tiek reorganizētas par pamatskolām. Galvenais kritērijs ir 270 skolēni pamatskolas klašu grupā, kas Skrundas skolas gadījumā izpildās.”

Kuldīgas novadā Skrundas vidusskola ir vienīgā, kas var pretendēt uz šo finansējumu. Investīcijas varētu sasniegt līdz pat 1,5 miljonu eiro.