Svinīgā pasākumā atklāj atjaunoto PII "Liepziediņš"

Šodien, 19. novembrī, svinīgā pasākumā tika atklāts atjaunotais bērnudārzs “Liepziediņš”.

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Dzintra Eglīte uzrunājot klātesošos, veltīja pateicības vārdus gan pašvaldībai, gan būvniekiem, gan vecākiem un darbiniekiem, ikvienam, kurš šajā laikā bija atbalstījis un palīdzējis šo vērienīgo ieceri īstenot.

Bērnudārza atklāšanas pasākumā piedalījās arī “Mākonīšu” grupiņas bērni, kas savas ikdienas gaitas aizvada Skrundas vidusskolas telpās. Viņiem kopā ar Skrundas novada domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci un izpilddirektoru Gunti Putniņu uzticēja Latvijas valsts karoga pacelšanu, savukārt “Liepziediņa” karogu pacēla būvnieku pārstāvji.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece pauda prieku, ka bērni beidzot varēs mērot ceļu uz atjaunoto bērnudārzu, kā arī pateicās visiem deputātiem, kas ar savu balsojumu atbalstīja šīs ēkas būvniecību.

Svinīgo pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem bagātināja popgrupa “Bums” un arī mazie “Mākonīšu” grupiņas bērni bija sagatavojuši muzikālu veltījumu.

Līdz ar sarkanās lentas pārgriešanu, visi tika aicināti apskatīt jaunās telpas, kur pēc lielajām pārmaiņām varēs uzņemt arī pusotru gadu mazos bērniņus.

PII “Liepziediņš” ēku Būvniecības valsts kontroles birojs ekspluatācijā pieņēma 2019. gada 24. oktobrī, savukārt Skrundas novada pašvaldības speciālisti objektu pieņēma 30. oktobrī. 

Ēkas pārbūve sākās 2018. gada decembrī, un rekonstrukcija ietvēra energoefektivitātes pasākumus, elektroinstalāciju nomaiņu, ventilācijas sistēmas, ugunsdrošības sistēmas, apkures, ūdensvada ierīkošanu, logu, durvju, jumta nomaiņu, vides pieejamības nodrošināšanu. Tika izbūvēta zāle un lifta šahta virs virtuves bloka, lai audzēkņiem beidzot būtu plaša telpa, kur varētu gan svētkus svinēt, gan pasportot. Pagalmā uzstādīti rotaļu laukuma elementi, izveidota estrādīte.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste