Tiek izsludināta pedagogu pieteikšanās projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros

Skrundas novada pašvaldība izsludina pedagogu pieteikšanos projekta 5. posmam no 2011. gada 15. augusta līdz 2011. gada 5. septembrim tikai 3. aktivitātes īstenošanas ietvaros. CV IESNIEGUMS 3.aktivitāte 1.-3.pakāpe IESNIEGUMS 3.aktivitāte 4.un 5.pakāpe APLIECINĀJUMS NOSACĪJUMI