Tiek rīkoti kursi pedagogiem

Skrundas novadā tiek rīkoti Izglītības attīstības centra kursi pedagogiem „Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam” (24 stundas).
Izglītības attīstības centrs (IAC) īsteno vispārējās pedagoģiskās kompetences pilnveides tālākizglītības programmu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros no 2010.-2013.gadam   Pedagoģiskās kompetences pilnveides tālākizglītības programmas „Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam” (24 stundas)   PROGRAMMAS ANOTĀCIJA Programma piedāvā tēmas par mūsdienīgu saskarsmi, efektīvu komunikāciju un komandas darba principiem, stresu un izdegšanas sindromu, konfliktu veidošanās cēloņiem un attīstību, par kognitīvajiem pieņēmumiem attiecībā uz domāšanas paradumiem. Tā ir veidota, lai praktiski apgūtu paņēmienus domāšanas un uzvedības vadīšanai, emocionālās inteliģences attīstīšanai, cieņpilnas saskarsmes, komandas darba un konfliktu risināšanai, kas pilnveido pedagogu personību un uzlabo profesionālo darbību ikdienā. Pedagoga darba kvalitāti nosaka pedagoga profesionālā kompetence, kā arī personības kapacitāte un spēja arvien paplašināt izpratnes un pieņemšanas robežas, elastīga uztvere un uzvedība, kas padara ikdienas saskarsmi ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem vairāk profesionālu. Programmas dalībniekiem  būs iespēja iegūt un izmēģināt praktiskas pašanalīzes, resursu apzināšanas un izmantošanas tehnikas, ikdienas situāciju analīzes un saskarsmes iemaņas, relaksācijas tehnikas, emociju vadīšana u.c. metodes turpmākai izmantošanai dzīves kvalitātes paaugstināšanai.    PROGRAMMAS  SATURS *  Starpkultūru saskarsme, attieksme pret citādo, tolerance, iedrošināšana. Dzīvesstila nozīme saskarsmes un sadarbības veidošanā. *  Kas ietekmē savstarpējo komunikāciju? Komunikācijas šķēršļi. Konflikti, to risināšanas iespējas. *  Sadarbība, individuālo resursu apzināšana, izmantošana komandas darbā. Vērtības un vajadzības. *  Emocionālās inteliģences attīstīšana profesionālajai darbībai un dzīves kvalitātes paaugstināšanai. *  Ikdiena stress, stresa izraisītāji, stresa pārvaldīšanas iespējas. *  Pozitīvā domāšana. Kursi notiks 15., 16., 17. augustā Skrundas vidusskolas telpās no plkst.10.00 līdz 17.00. Kursi ir bez maksas. Pieteikšanās pie Skrundas novada izglītības speciālistes Ingas Flugrātes personīgi vai pa tel. 27839913, 63350463 līdz 12. augusta plkst.10.00.