Uzsākta Rudbāržu muižas rekonstrukcija Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas vajadzībām

Uzsākta Rudbāržu muižas rekonstrukcija Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas vajadzībām

Uzsākta Rudbāržu muižas rekonstrukcija Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas vajadzībām

Uzsākot Rudbāržu muižas rekonstrukciju Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas vajadzībām, veikta kādreizējās Rudbāržu muižas kungu mājas un tās apkārtnes lāzerskenēšana un fotometrija, noslēdzot projektēšanas darbu pirmo posmu.

Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola ir vieta, kur tiek gatavota jaunā Latvijas armijas virsniecība un citu jomu speciālisti, sniedzot kvalitatīvu izglītību un palīdzot augt kā spēcīgām personībām, kas spēs dot nozīmīgu pienesumu Latvijas valsti un tās bruņotajiem spēkiem. Sekmīgi turpinoties Rudbāržu muižas atjaunošanas darbiem, jau drīzumā plānojam uzsākt mācību procesu šajā vēsturiskajā vietā, no kurienes pulkvedis Kalpaks uzsāka Latvijas atbrīvošanas cīņas,” pauž aizsardzības ministrs Artis Pabriks. 

Kamēr tiek renovēta un pielāgota mācību vajadzībām Rudbāržu muižas ēka, Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola atrodas Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās.

Rudbāržu muižas ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, un muižas parka teritorija – aizsargājamā objekta aizsargjosla. Būvniecības projekts ietver muižas ēkas un tās teritorijā pašlaik esošās sporta zāles ēkas rekonstrukciju, inženierkomunikāciju pārbūvi, atjaunošanu un izbūvi, pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, ieskaitot sporta laukuma, piebraucamo ceļu un laukumu pārbūvi, kā arī atjaunošanu.

Kādreizējā Rudbāržu muižas kungu māja ir disvtāvu ēka ar pagrabu, kā arī neizbūvētu mansardu, un tās pašreizējā kopējā platība ir ap 2240 kvadrātmetru. Sporta zāle ir vienstāvu ēka ar pagrabu, un tās kopējā platība ir ap 560 kvadrātmetru. Projektēšanas gaitā notiek telpu platību precizēšana, pielāgojot skolas vajadzībām neizmantoto muižas ēkas mansardu, pagrabu un citas telpas. Būvprojekta izstrāde tiek īstenota būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) vidē.

Līgumu par projektēšanu un autoruzraudzību Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs atklāta konkursa rezultātā noslēdzis ar SIA “Ozola & Bula arhitektu birojs” par 223 000 eiro, ieskaitot PVN. Projektēšanas darbus plānots pabeigt 2022. gada augustā.

Jau ziņots, ka 2019. gada rudenī Aizsardzības ministrija nāca klajā ar ierosinājumu Skrundas novada Rudbāržu muižā veidot Pulkveža O. Kalpaka profesionālo vidusskolu, kurā jaunieši varētu iestāties pēc 9. klases, lai papildu vidusskolas tēmām apgūtu militārās zināšanas un iegūtu jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju.

Rudbārži tika izvēlēti, jo Skrundas tuvumā atrodas poligons “Mežaine”, kurā varētu notikt skolas audzēkņu apmācības. Tāpat šīs vietas izvēlei ir simboliska nozīme, jo no Rudbāržu muižas 1919. gada 3. martā sākās Latvijas atbrīvošana pulkveža O. Kalpaka vadībā.

Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola durvis vērā 2021. gada jūlijā, un mācību iestādē konkursa kārtībā tika uzņemti 30 audzēkņi. Pirmajā mācību gadā profesionālajā vidusskolā uzņemtie audzēkņi apgūst vispārējo vidējo izglītību ar papildu inženierzinātņu priekšmetiem, angļu valodu, fizisko sagatavotību un militāro mācību. Mācībās uzsvars tiek likts uz līderības, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstīšanu.

Lai gan viens no Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas mērķiem ir gatavot jauno virsniecības paaudzi dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos, tālākas studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā nebūs obligātas.

Ņemot vērā, ka  mācību programmā uzsvars būs uz vispārizglītojošo eksakto priekšmetu apguvi, absolventi studijas varēs turpināt arī jebkurā citā augstākās izglītības iestādē.

Plašāka informācija par Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas mācību programmu, ikdienu, kā arī uzņemšanu atrodama Aizsardzības ministrijas mājaslapā: www.mod.gov.lv/kalpakaskola.

22. februārī plkst. 15.00 Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola tiešsaistē rīko Informatīvo dienu, lai informētu par audzēkņu uzņemšanu 2022./2023. mācību gadā. Pieteikties Informatīvajai dienai var, rakstot uz e-pastu pasts@kalpakaskola vai sazinoties ar vidusskolu Facebook lapā www.facebook.com/kalpakaskola.