Vēlamo procesu virzības sākums ir mūsos!

Laika posmā no 14. līdz 21. janvārim Itālijā, Montecatini norisinājās starptautisks apmācību kurss “DEVELOPING SKILLS FOR THE INCLUSION”, kurā tikās 27 jaunatnes jomas speciālisti no 8 valstīm. 

Apmācībās Latviju pārstāvēja trīs jaunatnes jomas speciālisti - Ļevs Rusilo, Lauma Dūmiņa un Baiba Eversone.

Starptautiskās mobilitātes galvenais mērķis bija veicināt izpratni par marginalizācijas un izslēgšanas negatīvo ietekmi.

Apmācību galvenie mērķi:

- pilnveidot dalībnieku personīgo un profesionālo attīstību, palielinot viņu izpratni par atstumtību un marginalizāciju;

- aplūkot, izvērtēt sociālo atstumtību un marginalizāciju no dažādiem skatu punktiem, ņemot vērā daudzveidības, invaliditātes un kultūras fonu;

- sniegt iespēju apgūt dažādus rīkus un metodes, kas izmantojami turpmākajā darbā ar jaunatni vietējā līmenī.

Apmācību pamatā svarīgi bija apzināties, cik mēs esam dažādi, ka mums katram ir savs virzības temps, attieksmes, vajadzību un pieejamo resursu atšķirības, bet, ņemot vērā, ka neesam uz pasaules vieni, svarīgas ir prasmes mijiedarboties, sniedzot atbalstu.

Ir svarīgi apzināties, ka daudzas, ļoti daudzas ļaužu grupas ir pakļautas dažādu resursu deficītam, līdz ar to  ar mazākām vai ierobežotām iespējām Mēs ikviens varam strādāt pie tā, lai sniegtu iespēju ikvienam iekļauties, apzināties iespējas, just atbalstu.

Starptautiskās apmācības “DEVELOPING SKILLS FOR THE INCLUSION” tika realizētas Eiropas Savienības programmas Erasmus+ KA1 finansējuma  ietvaros. Starptautiskie mobilitātes projekti ietver sevī neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai. Tā ir iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām personām mācīties starptautiskā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildināt zināšanas kādā ar jaunatnes darbu saistītā jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus.

Izsakām pateicību biedrības “Donum Animus”, kas ir konkrētā mobilitātes projekta partneris Latvijā, vadītājai Sintijai Bernavai par sniegto iespēju piedalīties apmācībās.

 

Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada Jaunatnes lietu speciāliste