Vislatvijas konkurss „Darīsim Latviju skaistāku!”

2011. gads Eiropas Savienībā ir izsludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, kura viens no uzdevumiem ir veicināt aktīvu pilsoniskumu. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, savā aktivitāšu plānā Eiropas Savienības mājā, no š.g. marta līdz novembrim īsteno projektu „Darīsim Latviju skaistāku!”. Šī projekta ietvaros 2011. gada aprīlī tiks izsludināts Vislatvijas konkurss „Darīsim Latviju skaistāku!” skolu jaunatnei vecumā no 12-18 gadiem. Projekta mērķis ir informēt un izglītot skolēnus un skolotājus par brīvprātīgo darbu, piedāvājot pilnveidošanas iespējas, kad skolēni var apgūt līderības, komandas darba, organizatoriskās prasmes, kamēr skolotāji pilnveido profesionālās kompetences, palīdzot bērniem un jauniešiem attīstīties, mācīties un kļūt par aktīviem pilsoņiem savā skolā, pilsētā un valstī. Projekts tiek īstenots, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Britu padomi Latvijā. Vislatvijas konkurss Darīsim Latviju skaistāku! Vai tu vienmēr esi gatavs darboties ar prieku, bez pieaugušo pamudinājuma? Vai zini kāda ir atšķirība starp „domā globāli, darbojies lokāli”? Vai vēlies kopā ar saviem biedriem apgūt līderības, komandas darba, organizatoriskās prasmes ? Vai gribi, lai Latvija kļūst skaistāka? Apkārtnē, kurā atrodas skola un dzīvo Tu un Tavi skolasbiedri, ir iespēja uzlabot vidi, piemēram, nokrāsojot neglītu graustu vai sētu skaistās priecīgās krāsās, veidojot zīmējumu, izveidojot puķu dobes tukšās, neapstādītās vietās parkos, tādā veidā iepriecinot vecākos cilvēkus un māmiņas ar maziem bērniem, pārveidojot savas skolas sporta laukumu dzīvespriecīgu un patīkamu arī mazajiem bērniem. Un Tu ar saviem draugiem vari arī sarīkot koncertu vai par festivālu! Ir tik labi redzēt, ka pašu iniciētais un veiktais iepriecina sevi, bet arī visus pārējos!  Tu droši vien zini, ka 2011. gads Eiropas Savienībā ir izsludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu. Projekts Darīsim Latviju skaistāku aicina Tevi piedalīties aizraujošā Vislatvijas konkursā, Darīsim Latviju skaistāku! skolu jaunatnei vecumā no 12-18 gadiem. kas tiek izsludināts tieši tagad – 2011. gada aprīlī un noslēgsies š.g. novembrī. Konkursa uzdevums sastāv no 3 daļām: 1.Skolēni veido brīvprātīgo komandas, kas 2011. gada pavasara un vasaras mēnešos īsteno savas vietējās vides (pilsētas rajona, pagasta, ciema, ielas, u.c.) pārveidi vai uzlabošanu; sarīko sporta spēles, koncertu vai pat festivālu. 2.Skolotājiem, kuru audzēkņi piesakās šajā konkursā, jāpalīdz, instruējot skolēnus par sadarbību ar pašvaldībām – kā rakstīt vēstuli, sarunāt tikšanos ar pašvaldības vadītāju, kā prezentēt savu ideju, kā atskaitīties par paveikto darbu, kā novērtēt rezultātus, utt. Skolotāji arī instruē skolēnus par sadarbības iespējām ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, kas būtu gatavas atbalstīt jauniešu iniciatīvu. Materiāli skolotājiem – Jauniešu brīvprātīgais darbs. Rokasgrāmata skolotājiem. un Izdales materiāli – atrodami www.esmaja.lv projekta Darīsim Latviju skaistāku mājas lapas sadaļā. 3.Jaunieši kā konkursa darbus iesniedz pašu izveidotu 3-5 minūtes garu multimediālu darbu (video / foto stāstu / TV raidījumu), augšupielādējot ES Mājas mājas lapas www.esmaja.lv īpaši izveidotā sadaļā. Multimediālais darbs vēsta par brīvprātīgā darba projekta norisi, tā dalībniekiem, vietējās sabiedrības attieksmi – visu, ko šķiet svarīgi dokumentēt un parādīt mākslas darba formātā. Klāt darbam var pievienot arī projekta dienasgrāmatu, kas paskaidro veiktā projekta gaitu. Savus darbus varat augšupielādēt no 2011. gada 5. septembra. Konkursa darbus pieņems līdz 5. oktobrim. Kompetenta žūrija izvēlēsies uzvarētājus: tiks piešķirtas 1., 2. un 3. vietas.        ES mājas lapā notiks balsošana par skatītāju balvu. 2011. gada novembrī ES savienības mājā notiks Balvu pasniegšanas ceremonija, kurā piedalīsies populāri mūziķi, mākslinieki, žūrija un mediju pārstāvji. No labākajiem darbiem tiks veidota virtuāla izstāde. Projekts „Darīsim Latviju skaistāku” tiek īstenots Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā sadarbojoties arī ar Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts Izglītības un satura centru un Britu padomi Latvijā. Tādēļ nešaubies, iepazīsties ar šo vietni un piedalies! Konkursa nolikums: Kas var piedalīties? Ja Tev un Taviem skolasbiedriem un draugiem ir 12-18 gadi, droši piedalies! 2011. gada pavasara un vasaras mēnešos īstenojiet brīvprātīgā darba projektu – sakopiet vai pārveidojiet savu apkārtējo vidi, vai sarīkojiet sporta spēles, koncertu, pat festivālu! Konsultējies ar saviem skolotājiem! Tu un tava radošā komanda - izveidojiet un iesniedziet pašu radītu 3-5 minūtes garu multimediālu darbu – videofilmu, foto stāstu, vai TV raidījumu. Darbus pieņem elektroniskā formātā, videodatnēm - .mov, .avi, .wmv. formāti.Augšupielādējiet darbu ES Mājas mājas lapas www.esmaja.lv īpaši izveidotā sadaļā Vislatvijas konkurss Darīsim Latviju skaistāku! Multimediālajam darbam jāvēsta par brīvprātīgā darba projekta norisi, tā dalībniekiem, vietējās sabiedrības attieksmi, labuma saņēmējiem, projekta partneriem un atbalstītājiem - visu, ko šķiet Jums šķiet svarīgi dokumentēt un parādīt mākslas darba formātā. Klāt darbam variet pievienot arī projekta dienasgrāmatu, kas paskaidro veiktā brīvprātīgā darba projekta gaitu. Failus Jūs variet augšupielādēt no 2011. gada 5. septembra līdz 2011. gada 5. oktobrim. Uzvarētājus paziņos 2011. gada 26.oktobrī. Materiāls skolotājiem par skolēnu iesaistīšanos brīvprātīgā darba aktivitātēs ES mājas mājas lapā www.esmaja.lv projekta „Darīsim Latviju skaistāku” sadaļā pieejams materiāls skolotājiem: 1.Jauniešu brīvprātīgais darbs. Skolotāju rokasgrāmata. 2.Jau iešu brīvprātīgais darbs. Izdales materiāli. Rokasgrāmata un izdales materiāli ir veidoti projekta „Darīsim Latviju skaistāku!” ietvaros, tie ir  papildināti, ņemot vērā Latvijas skolotāju izglītības darba organizatoru ieteikumus. Materiāls veidots, balstoties uz Britu padomes projekta „Dreams&Teams” pieredzi. 2011.gads Eiropas Savienībā ir izsludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, kura viens no uzdevumiem ir veicināt aktīvu pilsoniskumu. Projekts „Darīsim Latviju skaistāku!” tiek īstenots ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2011.gada marta līdz novembrim. Projekta ietvaros 2011.gada aprīlī tiks izsludinātsVislatvijas konkurss „Darīsim Latviju skaistāku!” skolu jaunatnei vecumā no 12-18 gadiem. Projekta mērķis ir informēt un izglītot skolēnus un skolotājus par brīvprātīgo darbu, piedāvājot lieliskās pilnveidošanas iespējas, kad skolēni var apgūt līderības, komandas darba un organizatoriskās prasmes, kamēr skolotāji pilnveido profesionālās kompetences, palīdzot bērniem un jauniešiem attīstīties, mācīties un kļūt par aktīviem pilsoņiem savā skolā, pilsēta, valstī. Projekta mērķa sasniegšanai 2011. gada 29.-30. martā tika rīkots 1,5 dienu ilgs apmācību seminārs skolotājiem un skolu vadības pārstāvjiem - “Skolēnu iesaistīšanās brīvprātīgā darba aktivitātēs”, ko vadīja Renata Kaļivoda, Jaunatnes attīstības un sadarbības multikulturālās apvienības konsultante un apmācību vadītāja. Semināra uzdevumi bija:
  • Veidot izpratni par brīvprātīgā darba jēdzienu un tā pasniegšanu darbā ar jauniešiem
  • Praktiski iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, kurus var izmantot skolotāja darbā, atbalstot jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgo aktivitātēs vietējā sabiedrībā
  • Iepazīties ar projekta „Darīsim Latviju skaistāku!” jauniešiem, skolām un skolotājiem piedāvātām iespējām
  • Dalīties ar pieredzi un veidot nākotnes plānus par jauniešu aktīvāku iesaistīšanos brīvprātīgā rakstura aktivitātēs vietējā sabiedrībā
Seminārā piedalījās 36 dalībnieki – skolotāji un izglītības darba organizatori. Tika pārstāvēti daudzi Latvijas novadi – Lielvārde, Aizkraukle, Pļaviņas, Ogre, Ogresgals, Nereta, Zante, Ugāle, Ventspils, Skrunda, Kuldīga, Durbe, Dagda, Krāslava, Rēzekne, Daugavpils, Jaunburtnieki, Valka, Sēja, Limbaži, Madona, Jūrmala, Ozolnieki, Dobele, Bauska, Tukums, Rīga u.c.   Projekts tiek īstenots, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Britu padomi Latvijā.