Vokālās mūzikas konkurss "BALSIS" Skrundas novadā

Vokālās mūzikas konkurss Saulainā 1.marta rītā Skrundas novada skolu vokālie ansambļi tikās Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, kur notika vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 1.kārta. Pavasarīgi izrotātajā skolas Varoņu zālē sabrauca ansambļi no Jaunmuižas, Nīkrāces, Rudbāržu pamatskolām un Skrundas vidusskolas, pavisam 6 kolektīvi. Ansambļu sniegumu vērtēja žūrija - Svetlana Rudzīte (Skrundas novada interešu izglītības metodiķe), Laimdota Mūrniece (Skrundas mūzikas skolas skolotāja un kora "Sonante" diriģente) un Jolanta Brača (Skrundas mūzikas skolas skolotāja).
Kolektīviem skatē bija jādzied divas dziesmas - latviešu tautas dziesmas apdare a capella un brīvas izvēles dziesma.
Uz konkursa 2.kārtu Kurzemes novadā, kurš notiks 16.martā Ventspilī žūrija izvirzīja Skrundas vidusskolas 6.-7.klašu meiteņu vokālo ansambli (vadītāja - Ligita Meždreija, koncertmeistare - Antra Zuntnere).
Paldies ansambļu vadītājām - Lāsmai Freimanei, Dacei Ganiņai, Ligitai Meždreijai, Initai Ozolai, kuras sagatavoja kolektīvus konkursam un uztur bērnos dziedātprieku.
Inita Ozola, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas mūzikas skolotāja