Ziņas par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs

Matemātikas 2.posma valsts olimpiāde 9.-12. klasei Saldū:
Baiba Kliemane - 1.vieta
Piedalījās Sintija Salmina 9.kl. - 7.vieta
Alise Žulpa 11.kl. - 6.vieta
Sagatavoties palīdzēja skolotāja I.Bloka
Papildinājums- novada latviešu valodas olimpiāde:
6.klašu grupā:
Ance Timbare (Skrundas vsk.) - 1.vieta
Annija Kliemane ( Skrundas vsk.) - 2.vieta
Rūta Linde (Skrundas vsk.) - 3.vieta
Arta Saulgrieze (Skrundas vsk.) - Atzinība
Adriāna Klints (Nīkrāces psk.) - Atzinība
Sorenta Zaneriba (Nīkrāces psk.) - Atzinība
 Sagatavoties palīdzēja skolotājas I.Bartuševica, M.Muižarāja, R.Lapiņa, J.Kozjura, S.Pētersone, M.Ancīte.
Latviešu valodas un literatūras 2.posma valsts olimpiāde 8.,9. klasei Saldū:
Sintija Salmina 9.kl. - 2.vieta
Kristīne Siliņa 8.kl. - 3.vieta
Piedalījās Elizabete Meija (Rudbāržu psk.) 8.kl.-4.vieta
Monta Lēvalde (Skrundas vsk.) 8.kl.- 10.vieta
Annija Jansone (Nīkrāces psk.) 8.kl.- 12.vieta
Annija Danenberga (Skrundas vsk.)9.kl.- 4.vieta
Elīna Freimane (Nīkrāces psk.) 9.kl.-8.vieta
Rinalds Kārlsons (Rudbāržu psk.) 9.kl.- 23.vieta
Sagatavoties palīdzēja skolotājas S.Pētersone, I.Bartuševica, M.Ancīte, R.Lapiņa, M.Muižarāja.
Mājturības un tehnoloģiju II starpnovadu olimpiāde 8.,9.klasei Druvas vsk.:
Klāvs Krieviņš (Skrundas vsk.) 9.kl. - 3.vieta
Piedalījās Dāvis Lākutis (Skrundas vsk.) 8.kl.-.11vieta
Sagatavoties palīdzēja skolotājs A.Druvaskalns
Mājturības un tehnoloģiju I un II novada olimpiāde 5-9.klasei Skrundas vsk.:
Olimpiādē piedalījās 24 meitenes un 10 zēni no novada skolām.
Annija Kliemane (Skrundas vsk.5.-6.kl.) - 1.vieta
Kristīne Siliņa (Skrundas vsk.7- 8.kl.) - 1.vieta
Sairita Segejeva(Skrundas vsk.9.kl.) - 1.vieta
Kristiāna Solovjeva (Skrundas vsk.9.kl.) - 1.vieta
Anete Granta (Skrundas vsk.5.-6.kl.) - 2. vieta
Gunta Lankovska (Skrundas vsk.7.-8.kl.) - 2.vieta
Evelīna Mirbaha (Skrundas vsk.9.kl.) - 2.vieta
Alise Dorbe (Skrundas vsk.5.-6.kl.) - 3.vieta
Annija Elizabete Meija (Rudbāržu psk. 7-8.kl.)- 3.vieta
Agija Vītiņa(Skrundas vsk.9.kl.) - 3. vieta
Tīna Gierkena (Rudbāržu psk. 5-6.kl.)- Atzinība
Dārta Meija (Rudbāržu psk. 5-6.kl.)- Atzinība
Monta Lēvalde (Skrundas vsk. 7-8.kl.)- Atzinība
Ieva Zute (Skrundas vsk. 7-8.kl.)- Atzinība
Emīlija Meija (Rudbāržu psk. 9.kl.)- Atzinība
Dagnija Eversa (Skrundas vsk. 9.kl.)- Atzinība
Harijs Pēteris Broks (Skrundas vsk.5.-6.kl.) - 1.vieta
Mairis Andersons (Skrundas vsk.7.-8.kl.) - 1.vieta
Annija Kliemane (Skrundas vsk.5.-6.kl.) - 1.vieta
Klāvs Krieviņš (Skrundas vsk.9.kl.) - 1. vieta
Rojs Segejevs(Skrundas vsk.5.-6.kl.) - 2.vieta
Dāvis Lākutis (Skrundas vsk.7.-8.kl.) - 2.vieta
Kārlis Kliemanis (Skrundas vsk.9.kl.) - 2.vieta
Armands Sietiņš (Nīkrāces psk.5.-6.kl.) - 3.vieta
Augusts Oskars Seklītis (Skrundas vsk.7.-8.kl.) - 3.vieta
Ralfs Strazdiņš (Skrundas vsk.9.kl.) - 3.vieta
 Sagatavoties palīdzēja skolotājs A.Druvaskalns. I.Štrāls, A.Čehoviča, I.Meistere, D.Šķiere.
Matemātikas novada olimpiāde 6.klasei Rudbāržu psk:
Dārta Meija (Rudbāržu psk. 6.kl.)- 1. vieta
Rinalds Strazdiņš (Skrundas vsk.6.kl.) - 2. vieta
Annija Kliemane (Skrundas vsk.6.kl.) - 3. vieta
Adriāna Klints (Nīkrāces psk.6.kl.) - Atzinība
Sorenta Zaneriba (Nīkrāces psk.6.kl.) - Atzinība
Sagatavoties palīdzēja skolotājas S.Grīnberga, I.Bloka, E.Linkovska, I.Freimane, S.Delle
Lietišķās informātikas novada olimpiāde 5-7. klasei Skrundas vsk.:
Agija Ankevica (Skrundas vsk.5.kl.) - 1. vieta
Ance Timbare (Skrundas vsk.6.kl.) - 1. vieta
Mairis Andersons (Skrundas vsk.7.kl.) - 1. vieta
Samanta Lēvalde (Skrundas vsk.5.kl.)-2. vieta
Anete Granta (Skrundas vsk.5.-6.kl.) - 2. vieta
Melānija Freimane (Nīkrāces psk.6.kl.)- 2.vieta
Atis Viļemsons (Nīkrāces psk.5.kl.)- 3.vieta
Elīza Janvāre (Skrundas vsk.5.kl.)-3. vieta
Anete Bivbāne (Skrundas vsk.5.kl.)-3. vieta
Rinalds Strazdiņš (Skrundas vsk.6.kl.) - 3. vieta
Alīna Boginska (Nīkrāces psk.7.kl.)- 3.vieta
Artūrs Grundmanis (Nīkrāces psk.5.kl.)- Atzinība
Ralfs Dembovskis (Nīkrāces psk.5.kl.)- Atzinība
Harijs Pēteris Broks (Skrundas vsk.6.kl.) - Atzinība
 Sagatavoties palīdzēja skolotājas I. Berga, V.Štrāla, K.Hartmane, A.Vanaga, E.Dureika
Matemātikas starpnovadu olimpiāde 1.-4. klasei Brocēnu vsk:
Niks Rožukalns (Skrundas vsk. 4.kl.) - Atzinība
Piedalījās:
Elīza Beāte Bolsunovska (Skundas vsk.1.kl.) 4/5 vieta
Paula Zuntmane (Skrundas vsk.1.kl.) 4/5 vieta
Alise Anna Rožkalne (Skrundas vsk.2.kl.) 16. vieta
Megija Jurdža (Skrundas vsk.2.kl.) 18. vieta
Margarita Lauma Lasmane (Rudbāržu psk. 2.kl.) 14. vieta
Adriana Rezevska (Skrundas vsk. 3.kl.) 18. vieta
Linda Lācīte (Skrundas vsk.3.kl.) 15. vieta
Guntris Stepiņš (Rudbāržu psk. 4.kl.)13.vieta
Dāvis Stepanskis (Skrundas vsk.4.kl.) 9. vieta
Sagatavoties palīdzēja skolotājas I.Vingre, M.I.Aļeksējeva, S.Vieta, D.Vērniece, E.Kurme, I.Muceniece, G.Brūvere, G.Rēdere, I.Labunska, S.Grundberga
Vides izziņas spēļu konkurss 5. kl. notika 12. 03. Skrundas vsk.
Agija Ankevica, Samanta Lēvalde, Elīza Janvāre „Mācies atpazīt un sargāt!” Skrundas vsk. 5.kl.- 1.vieta, izvirzītas uz Rīgu
Romāns Ķuzis, Olivers Bloks, Orlands Sandis Andže „Dabas rezervātu loto” Skrundas vsk. 5.kl.- 2.vieta
Sagatavoties palīdzēja skolotāja I.Pickaine
Dabaszinību starpnovadu olimpiāde 6. klasei Brocēnu vsk.
Rinalds Strazdiņš (Skrundas vsk.6.kl.) - 2.vieta
Harijs Pēteris Broks (Skrundas vsk.6.kl.) - 2.vieta
Sagatavoties palīdzēja skolotāja I.Pickaine