Zinību diena O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā

Pēc vasaras atpūtas visa skola bija priecīgu smaidu, līksmu saucienu un atkalredzēšanās prieka pārpilna. Zinību diena kā ikkatru gadu pie mums sākās ar svinīgu līniju skolas Varoņu zālē, kurā itin mīļi un draudzīgi ar pirmajām zvanu skaņām visi sagaidījām 6 pirmās klases skolēnus un 3 devītās klases skolēnus. 1. klasi šogad sāks audzināt skolotāja Daina Vēreniece, kurai šis mācību gads viņas darba mūžā jau būs 25. Svētkos visu skolas saimi, jo īpaši pirmās klases skolēnus, bija ieradies sveikt Rudbāržu pagasta pārvaldnieks Aldis Zalgauckis. Skolas direktors pirmklasniekiem pasniedza pirmo dokumentu - skolēna apliecību, kā arī Skrundas novada Sociālā dienesta sarūpētās dāvanas - krāsainas apavu somas ar uzrakstu „Es jau eju skolā!”
Skolas direktora vietniece izglītības jomā Aija Vanaga visus klātesošos iepazīstināja ar sveicieniem, kurus bija atsūtījuši izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks un Skrundas novada izglītības speciāliste Inga Flugrāte. Vēl skolas līnijā saņēma sveicienus - ziedus - visi skolotāji un skolas darbinieki.
Šī gada 1. septembris mūsu skolā turpinājās citādāk nekā katru gadu, izņemot 1. - 3. klašu skolēnus, kuri darbojās kopā ar klašu audzinātājiem savās klasēs. Skolotāji bija sagatavojuši interesantas un atraktīvas „pieturas”, kuras atbilda kādam mācību priekšmetam.
Mūzikas „pieturā” pie skolotājas Initas skolēni atkārtoja un mēģināja pareizā secībā sarindot skolas himnas vārdus. Matemātikas „pieturā” pie skolotājas Sarmītes skolēni veidoja savas klases dosjē, tas ir, aprēķināja kopējo ausu, degunu, roku, kāju skaitu, kopējo svaru, garumu un citus aprēķināmus lielumus.
Mākslas „pieturā” pie skolotājas Inas skolēni, aizsienot acis, ar ģeometriskām figūrām zīmēja savas klases audzinātājas. Valodas „pieturā” pie skolotājas Daces skolēniem bija jātiek galā ar burtu jūkli, kurā vajadzēja saredzēt mācību priekšmetu nosaukumus.

Sporta „pieturā” pie skolotāja Vaclova skolēni izmēģināja savus spēkus somas mešanā tālumā. Dabas „pieturā” pie skolotājas Regīnas skolēni atkārtoja savas zināšanas par debespusēm, kur par pareizu atbildi varēja nopelnīt gardu ābolu. To par prieku skolotājai nopelnīja visi skolēni.
Šis pasākums atkal palīdzēja skolēniem izjust klases kopības garu un skolotājiem ieraudzīt atraktīvus un atraisītus skolēnus.
Skolotājas Dace Trukšāne un Ina Meistere