Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Vai šogad tiks organizēta bezmaksas lielgabarītu atkritumu savākšana?

Labdien! Jā, tā tiks organizēta no 21.maija līdz 22.maijam Vakara ielā SIA "Skrundas komunālā saimniecība" dalīto atkritumu savākšanas laukumā. Pagastos lielgabarītu aktritumu savākšana tiks organizēta 21. maijā. Kontaktpersona - Skrundas novada attīstības nodaļas Projektu koordinatore Viktorija Reine, tālrunis: 29762971, e-pasts: viktorija.reine@skrunda.lv

Vides jautājumi27.04.2021

Kā tagad ir ar pašizolāciju ? Vai tad vairs nav jāsēž ? Pa Dzeldu un Skrundu staigā apkārt personas, kas nesen atgriezušās no Dānijas. Policijai vienalga vai kārtējie izņēmumi?

Labdien! Personām, kuras iebrauc no ārzemēm jau iebraucot valstī tiek izskaidroti noteikumi, kā viņiem jāuzvedas pašizolācijas laikā. Pašvaldības policija netiek informēta par personām, kurām jaievēro pašizolācija līdz ar ko nav arī iespējams kādu kontrolēt, ja nav zināms, ko kontrolēt. Šāda informācija ir Valsts policijai, kura arī veic šādu personu kontroli. Vēlamies paskaidrot, ka pašizolācija nav karantīna, un cilvēkiem nav liegta pārvietošanās, ievērojot visus drošības nosacījumus, kas saistīti ar COVID-19 noteikumiem.
Citi15.03.2021

Gribēju jautāt kas kārto pārtikas pakas un vai tiešām pa 7 eiro var bērnus barot ar tādām lietām? Lūdzu parādiet man izcenojumus tam visam jo ieejot veikalā to visu nopirku 5.98? Kur paliek pārējā nauda? Vai piens un āboli arī iet cena? Jo tos taču dod valsts vai es kļūdos? Lūdzu paskaidroja. Ļoti gaidu atbildi jau orto reizi rakstu bet tā arī nav atbildes? Ja nē tad lai maksā to naudu vecākiem pašiem.

Labdien! Pārtikas paka ir domāta kā atbalsts vecākiem, tās mērķis nav nodrošināt iztiku visai nedēļai. Ir iespējams izvēlēties siltu ēdienu no Skrundas vidusskolas virtuves,  ja dzīvojat Skrundas pilsētā un varat paši saņemt jau gatavu porciju (sazināties  pa tel.nr. 27839913). Pārtikas pakas komplektē ēdināšanas uzņēmums SIA ,,Cepliņi'', kurš ir uzvarējis izglītības iestāžu ēdināšanas nodrošināšanas iepirkumā un pārtikas paku sastāvu komplektē atbilstoši vecāku ieteikumiem, ievērojot vairākuma viedokli (tika veikta vecāku aptauja e-klasē) un atbilstoši Veselības ministrijas ieteikumiem.
Sastāvs pārtikas pakām tiek veidots pēc uzņēmēja noslēgtajiem līgumiem ar dažādiem piegādātājiem, tāpēc līdzīgi kā cenas atšķiras starp dažādiem veikaliem, tā cenas atšķiras arī pārtikas pakas produktiem no kāda konkrēta veikala cenām. Pārtikas pakās tiek iekļauti atbalsta programmas ,,Piens un augļi skolai''  finansēti piens un augļi. Izglītības un zinātnes ministrija savu līdzfinansējumu skolēnu brīvpusdienām atļauj izmantot tikai pārtikas paku vai ēdiena nodrošināšanai, tāpēc līdzīgs ir arī pašvaldības lēmums. Savā lēmumā pašvaldībai jāievēro arī ēdināšanas iepirkuma rezultāti. Joprojām ierosinājumus pārtikas paku saturam varat iesniegt gan rakstiski: inga.flugrate@skrunda.lv vai gunta.stepanova@inbox.lv, kā arī zvanot vai sūtot īsziņu uz tel.nr. 27839913 (Izglītības nodaļa)  vai ēdinātāja pārstāvim tel.nr. 26421485 (Gunta Stepanova).

Izglītība14.03.2021

Kur un kad ir notikusi jeb notiks tā mistiskā aptauja par centralizētās kanalizācijas ierīkośanu Rūpniecības ielā ?

Labdien! Aptauja Rūpniecības ielā tika veikta tikai tām mājām, kurām varētu izbūvēt centralizēto kanalizācijas sistēmu uz pašteci, neizbūvējot pārsūknētavu. Aptaujātās mājas ir no Rūpniecības ielas 1 līdz Parka ielai.

Vides jautājumi10.02.2021

Labvakar! Kad un kādi pasākumi tiek veikti, lai apturētu un ierobežotu "ielu auto sportistus"? Visi krustojumi tiek izslidināti un pārvietošanās ir apdraudēta, bet PP un CP ignorē notiekošo. Vai tieśām vajadzīgi upuri, lai kāds pieceltu vienu otru vietu no krēsla?

Labdien! Atbildot uz Jūsu jautājumu par ielu sportošanu vai tautā dēvēto "driftošanu" situāciju kontrolējam, cik tas ir mūsu kompetences ietvaros. Pašvaldības policija pati nav tiesīga pieņem lēmumus par minēto pārkāpumu, jo tas ir Valsts policijas ceļu policijas kompetencē. Tas nenozīmē, ka pašvaldības policija šajā jautājumā neko nedara, jo ir tiesīgi sagatavot materiālus par pārkāpumiem, kuri pēc tam tiek nosūtīti izskatīšanai Valsts policijai. Šogad slidenajā, sniegotajā laika periodā no 01.01.2021.-10.02.2021. Valsts policijai nosūtīti 12 materiāli. Praktiski visos jau ir pieņemti arī lēmumi par sodu. Sods par minēto pārkāpumu nav maznozīmīgs - tie ir seši soda punkti un naudas sods no 70 euro līdz 700 euro. Neskatoties uz iespaidīgo sodu, driftošana turpinās, jo pārkāpējs cer, ka netiks pieķerts.

Satiksme10.02.2021

Sveiki! Jautājums pa pārtikas pakām skolēniem ļoti niecīgas un smieklīgas, kā uz nedēļu bērnam iztikt ar burkāniem zaļiem zirnīšiem 1kg miltu paku 1 majonezes paku un pusžāvētas desas gabalu ka no tā uztaisīt recepti un pabarot nedēļu bērnu. Kāpēc nevar ieviest kā pagasgad kuponus 20€ vērtība? Jo katrs tak labāk zin ko bērns ēd ko nē.

Labdien! Pārtikas pakas tiek komplektētas atbilstoši  summai, kāda tā ir par viena bērna pusdienām, ja viņš ēstu skolā - 1,42 eiro par vienu dienu.
Pakas tiek komplektētas par vienu nedēļu, tātad vienas pakas kopējā vērtība ir  7,10 eiro. Pārtikas paka ir domāta kā atbalsts vecākiem, tās mērķis nav nodrošināt iztiku visai nedēļai. Ir iespējams izvēlēties siltu ēdienu no Skrundas vidusskolas virtuves, ja dzīvojat Skrundas pilsētā un varat paši saņemt jau gatavu porciju (sazināties  pa tel.nr.  27839913). Iepriekšējā gadā kuponu vērtība 20,00 eiro bija par ilgāku periodu nekā viena nedēļa, taču tāpat  par vienu darba dienu 1,42 eiro vērtībā. Pārtikas pakas komplektē ēdināšanas uzņēmums, kurš ir uzvarējis izglītības iestāžu ēdināšanas nodrošināšanas iepirkumā, tāpēc nav likumiska pamata bez ēdinātāja piekrišanas pāriet uz kuponu sistēmu.
Jau tika veikta aptauja par pārtikas paku sastāvu, bet joprojām ierosinājumus pārtikas paku saturam varat iesniegt gan rakstiski: inga.flugrate@skrunda.lv vai gunta.stepanova@inbox.lv, kā arī zvanot pa tel.nr. 27839913 (Izglītības nodaļa)  vai ēdinātāja pārstāvim tel.nr. 26421485 (Gunta Stepanova).

Izglītība09.02.2021

Labdien! Izlasīju pieņemto un apstiprināto budžetu 2021. gadam, Skrundas novadā ieplānotie darbi ir daudz, bet nepamanīju, ka būtu ieplānota nu jau cik gadus ievilkusies ēku rekonstrukcija Rudbāržos Parka 1 un Jubilejas 3 mājām. Vai šogad tiks uzsākti darbi?

Labdien! Rudbāržu Jubilejas 3 un Parka 1 māju renovācijas projekti ir procesā. 2020. gada martā no Altum tika saņemts priekšatzinums ar norādītām neprecizitātēm un papildus prasībām energoauditora atzinumā, projektā un tāmē. SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nosūtīja šos norādījumus energoefektivitātes speciālistam un projekta izstrādātājam neprecizitāšu novēršanai un papildus prasību izpildīšanai, kam vajadzīgs laiks. Procesu palēnināja ārkārtas situācijas iestāšanās valstī, jo bija jālabo energoauditora atzinums, kas uz šo mirkli ir izdarīts, un balstoties uz izlabotā energoauditora atzinuma bija jālabo projekts un tāme, kas uz šo mirkli ir izdarīts. Labotais energoauditora atzinums, projekts un tāme šī gada janvārī tika iesniegti atkārtoti Altum izskatīšanai. Šobrīd ir jāgaida Altum atkārtots izvērtējums.

 

 

Citi01.02.2021

Sveiki, vai šī gada budžetā ir paredzēts finansējums taciņas bruģēšanai Raiņa ielā no Amatnieku ielas līdz Dārza ielai? Varbūt vismaz tik daudz kā nolīdzināt defektus pie pienotavas dīķa! Paldies !

Labdien! Seguma atjaunošana ir plānota uz 2022.gadu, tomēr to noteiks pieejamo finanšu resursu apjoms.

Ceļu uzturēšana29.01.2021

Sveiki! Jautājums skar divas sadaļas: 1) Vides Pirmajos Ziemassvētkos ar ģimeni izbaudot jauko novakari un ieelpotu svaigu gaisu, uz Lielās ielas sastapāmies ar kodīgu dūmu mākoni (sajūta, ka dedzina palstmasu saturošus atkritumus). Dūmi cēlās no kāda pagalma vecā ugusdzēsēju depo apkamē. Turpinot pastaigu uz tās pašas ielas (Lielās un Kalna ielas krustojumā) gaisā uzvirmo kanalizācijas notekūdeņu smaka. Acīmredzami grāvī tiek novadīta kanalizācija, tādejādi piesārņojot apkārtējo vidi. Gala rezultātā pabojāta Ziemassvētku psataiga, pluss novērots vides piesārņojums. 2) sabiedrības drošibas Saskaroties ar šiem gadījumiem, īsti netop skaidrs, kā par tiem ziņot, lai iegūtu ātru reakciju uz tiem - pašvaldības policijas (PP) tālrunis brīvdienās un darba dienās pēc plkst 18:00, klusē. (Dedzinātie atkritumi tikmēr izdeg, kanalizācijas notekūdeņi uzzūcas gruntī un pēc brīvdienām vairs nekā acīmredzama nepaliek.( Manuprāt, sabiedrības drošībai un veselībai vērtīgāk, būtu, ja pašvaldības policija būtu pieejamāka tieši brīvdienās un pēc, pārējo iedzīvotāju aktīvā, darba laika beigām. (darba dienās no plkst 18:00). Vai apsverat domu par PP grafiku maiņu. Kādu risinājumu varat ieteikt situācijai, kad iedzīvotājiem nepieciešama tūlītēja palīdzība ārpus PP darba laika . Paldies par atbildi jau iepriekš P.S. Kādi ir pašvaldības domasplāni ir attiecībā uz centralizētu kanalizācijas notekūdeņu savākšanu Skrundā

Labdien! 1.Tiek veikta iedzīvotāju aptauja Rūpniecības ielā, sākot no Rūpniecības ielas 1 līdz Parka ielai 14a  par vēlmi pieslēgties centrālai notekūdeņu (kanalizācijas) sistēmai, ja tādu trasi izbūvētu. Paralēli tiek iegūta informācija par centrālās notekūdeņu (kanalizācijas) sistēmas trases izbūvi Rūpniecības ielas posmā. Apkopojot iegūto informāciju, tiks lemts vai iekļaut nākotnes plānā centrālās notekūdeņu (kanalizācijas) sistēmas paplašināšanu. Pārējā Skrundas pilsētā 2021.gadā nav plānots izbūvēt centrālās notekūdeņu (kanalizācijas) sistēmas trases.

2.Pašvaldības policija savus pienākumus Skrundas novadā administratīvajā teritorijā veic pēc saskaņota ikmēneša darba grafika, kurš tiek veidots kopsakarībā vērtējot vispārējo situāciju novadā.

Citi26.12.2020

Vēlētos uzzināt kam piešķir Pabalstu krīzes situācijā kovid19 ? Un kā to var saņemt? Jo esmu vientuļā māmiņa un domaju kad man pienākas šis pabalsts. Jo interneta klejo tas ka visiem pienākas no pašvaldības šis pabalsts neatkarīgi no ienākumiem? Tādēļ gribu ātru atbildi. Kur man vērsties ja pienākas visiem? Un nevēlas saņemt atbildi jautājiet sociālām darbiņiem vai jums pienākas.

Labdien! Informējam, ka šajā situācijā ir jāvēršas sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka.

Sociālie jautājumi23.12.2020

Labdien, vai nav domāts nolikt miskastes uz Liepājas ielas, kur ir mašīnām stāvvietas? Pie veikala Elva un ir priekšu, kur parasti smagas automašīnas liek automašīnas? Pilni grāvji ar sejas maskām,pudelēm utt.

Labdien! Informējam, ka 2021. gada budžetā nav ieplānota atkritumu tvertņu izvietošana minētajā vietā.

Vides jautājumi21.12.2020

Labdien. Interesē kur varētu iegādāties granulas apkurei skrundas novadā ?

Labdien! Ar Latvijā pieejamo granulu piedāvājumu var iepazīties 1188.lv mājaslapā.

Citi15.12.2020

Labdien. Tā kā neesmu saņēmis atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem atļaušos jautāt vēlreiz un ceru uz momentālām atbildēm: 1. Vai pēc Rudbāržu ēku Parka ielā 1 un Jubilejas ielā 3 projektu apstiprināšanas Altum ir plānots projektus arī realizēt? 2. Vai Skrundas novadā būs kāda institūcija, kas kontrolēs vai tie bezatbildīgie atbrauvēji ievēro valstī noteiktos noteikumus pēc atgriezšanās no laimes zemes Dānijas?

Labdien!

 

1. Pēc projektu izstrādes un apstiprināšanas SIA "Skrundas komunālā saimniecība" tālāk plānos šo projektu realizāciju.

2. Primāri to uzrauga Valsts policija, kas nepieciešamības gadījumā piesaistīs Skrundas novada pašvaldības policijas inspektorus.

Sagatavota: 06.12.2020
Citi04.12.2020

Kā šogad būs bērniem ar ziemassvētku pasākumu kultūras namā? Vai šogad Ziemassvētku vecītis bērniem pasniegs saldumu paciņas?

Labdien!

11. decembrī no plkst. 16.00 līdz 20.00 Skrundas pirtiņā būs "Rūķu patruļa". Tiks izdalītas paciņas Skrundas pilsētas un Skrundas lauku teritorijas pirmsskolas vecuma bērniem. Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus.

Sīkāka informācija pa tālr. 28327883.

Sagatavota: 04.12.2020
Sociālie jautājumi03.12.2020

Vai ir plānota novada, pagastu iedzīvotāju sapulce ar domes un pašvaldību pārstāvjiem.

Labdien!

 

Sapulces bija plānotas pavasarī, proti š.g. aprīlī, taču līdz ar stingrajiem ierobežojumiem, tās tika atceltas. Arī šobrīd, ņemot vērā ārkārtas situāciju, sapulces netiks organizētas.

Ļoti ceram, ka līdz pavasarim situācija valstī būs mainījusies un būs iespēja tikties ar iedzīvotājiem klātienē, kā tas bijis iepriekšējos gados.

Sagatavota: 26.11.2020
Sociālie jautājumi24.11.2020

Vai kāds Skrundā kontrolēs, kā tiks ievērota karantīna Covid-19 pozitīvajiem ,kas atgriezīsies no Dānijas?

Labdien!

 

Primāri to uzrauga Valsts policija, kas nepieciešamības gadījumā piesaistīs Skrundas novada pašvaldības policijas inspektorus.

 

Atbildi sagatavojis: Andis Doniņš, Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Sagatavota: 23.11.2020
Citi23.11.2020

Labdien. Vai joprojām ir plānots siltināt ēkas Parka ielā 1 un Jubilejas ielā 3, Rudbāržos? Izskatās ka process ir novilcināts un nebūs. :(

Labdien!

 

Rudbāržu Jubilejas 3 un Parka 1 māju renovācijas projekti ir procesā. Šī gada martā no Altum tika saņemts priekšatzinums ar norādītām neprecizitātēm un papildu prasībām energoauditora atzinumā, projektā un tāmē. SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA (SKS) nosūtīja šos norādījumus energoefektivitātes speciālistam un projekta izstrādātājam neprecizitāšu novēršanai un papildu prasību izpildīšanai, kam vajadzīgs laiks. Procesu palēnināja ārkārtas situācijas iestāšanās valstī. Pirmais, bija jālabo energoauditora atzinums, kas uz šo mirkli ir izdarīts. Otrais, balstoties uz izlabotā energoauditora atzinumu, ir jālabo projekts un tāme, kas ir procesā un projektētājs sola mēneša laikā iesniegt SKS labotu projektu un tāmi. Labotais energoauditora atzinums, projekts un tāme tiks iesniegts atkārtoti Altum izskatīšanai.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 10.11.2020
Sociālie jautājumi03.11.2020

Gribētu pajautāt-kad beidzot taps Rudbāržu centrā..un ne tikai-gaisma???Jau pavasarī,tās laternas,kuras nepārtraukti raustījās,nu ir izdegušas,bet nekas netiek darīts???!!!

Labdien!

 

Paldies, ka vērsāt uzmanību uz to, ka atsevišķas laternas ir izdegušas. Speciālisti ir apsekojuši un šīs nedēļas laikā tās salabos.

Ja rodas vēl kādi jautājumi vai ieteikumi saistībā ar nepieciešamajiem uzlabojumiem Rudbāržu pagastā, aicinām sazināties ar Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Inesi Ivāni pa tālr. 26318119.

Sagatavota: 15.10.2020
Ielu apgaismojums12.10.2020

Vai nav plānots apsekot izvietotās laternas Rudbāržu centrā, liela daļa laternu nedeg.

Labdien!

 

Paldies, ka vērsāt uzmanību uz to, ka atsevišķas laternas ir izdegušas. Speciālisti ir apsekojuši un šīs nedēļas laikā tās salabos.

Ja rodas vēl kādi jautājumi vai ieteikumi saistībā ar nepieciešamajiem uzlabojumiem Rudbāržu pagastā, aicinām sazināties ar Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Inesi Ivāni pa tālr. 26318119.

Sagatavota: 15.10.2020
Ielu apgaismojums08.10.2020

Labdien, sakiet lūdzu, kādas ir vidējās īres cenas lauksaimniecības zemei Rudbāržu apriņķī?

Labdien!

Kā informē nekustamo īpašumu speciālists Normunds Danenbergs, vidējās īres cenas lauksaimniecības zemei Rudbāržu pagastā ir ap 100 EUR.

Sagatavota: 09.10.2020
Vides jautājumi25.09.2020

Labdien! Kāpēc uz "Veselības un sociālās aprūpes centra" direktora vietu netiek rīkots konkurss? Cik zināms, G.Neilande no darba ir aizgājusi.

Labdien!

 

Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām notiek saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM - http://www.skrunda.lv/noteikumi/Darba_kartibas_noteikumi.pdf.
2.5. Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām pašvaldībā notiek atlases konkursa kārtībā.
2.5.1. Atlases konkursa veidi:
2.5.1.1. Atklātais konkurss – sludinājums par vakanci tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv un nepieciešamības gadījumā – laikrakstā;
2.5.1.2. Pārrunas – piedāvājums ieņemt vakanto amata vietu tiek izteikts konkrētai personai.
2.5.2. Atlases veids katrai vakancei tiek izvēlēts Vadībai vienojoties.

Sagatavota: 02.10.2020
Ielu apgaismojums25.09.2020

Labdien , gads iet uz beigām, bet par ēku siltināšanu Rudbāržos vēl joprojām nekas nav dzirdams... Kas vispār notiek šajā sakarā, vai ir veikti precīzējumi lai Altum varētu uzsākt darbu

Labdien!

Rudbāržos Jubilejas 3 un Parka 1 māju renovācijas projekti ir procesā. Šī gada martā no Altum tika saņemts priekšatzinums ar norādītām neprecizitātēm un papildu prasībām energoauditora atzinumā, projektā un tāmē. SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA (SKS) nosūtīja šos norādījumus energoefektivitātes speciālistam un projekta izstrādātājam neprecizitāšu novēršanai un papildu prasību izpildīšanai, kam vajadzīgs laiks. Procesu palēnināja ārkārtas situācijas iestāšanās valstī. Pirmais - bija jālabo energoauditora atzinums, kas uz šo mirkli ir izdarīts. Otrais - balstoties uz energoauditora izlaboto atzinumu, ir jālabo projekts un tāme, kas ir procesā un projektētājs sola mēneša laikā iesniegt SKS labotu projektu un tāmi. Labotais energoauditora atzinums, projekts un tāme tiks iesniegts atkārtoti Altum izskatīšanai.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 29.09.2020
Citi24.09.2020

Labdien. Jautājums sporta organizātoram. Velo brauciens darba dienā pulksten 10.00 no rīta ir tik ķeksīša pasākums? Zinot to, ka cilvēki darbos, bērni skolā.....

Labdien! 

 

Visi sporta pasākumi Skrundā galvenokārt ir brīvdienās, savukārt velobrauciens notiek Eiropas sporta nedēļas ietvaros, tātad sportiskās aktivitātes norisinās arī darba dienās un pasākumu apmeklēs tie, kam ir tāda iespēja. Šīs nedēļas ietvaros Skrundas novadā ir iespējams apmeklēt šādus pasākumus: 26. septembrī plkst. 11.00 Nīkrāces pamatskolas sporta stadionā notiks sporta spēles. 27. septembrī plkst. 12.00 Rudbāržos esat aicināti doties pārgājienā. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Sporta nedēļa iedvesmo regulāri būt aktīviem un veicina iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.

 

Atbildi sagatavojis: Kārlis Kliemanis, Skrundas novada sporta organizators

Sagatavota: 23.09.2020
Citi21.09.2020

Kur var uzzināt par darba vakancēm DUS,, VIRŠI,, Skrundā

Labdien!

 

Sīkāka informācija par vakancēm atrodama DUS "Virši" mājas lapā.

Sagatavota: 15.09.2020
Citi14.09.2020

Kāpēc Dzeldā Nīkrāces pagastā nav vienādas apsaimniekošanas maksas visiem iedzīvotājiem? Trīs māju iedzīvotājiem jāmaksā dubultā apsaimniekošana! Vai tā nav ņirgāšanās par cilvēkiem? Un nesakiet,ka īpašnieki tā nolēma sapulcē. Īpašnieki to neizdomāja, komunalai saimniecībai vajadzēja cenas celt. Tad dariet to visā pagastā vai novadā vienādi!

Labdien!

 

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksa katru gadu tiek noteikta saskaņā ar 2017. gada 11. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksājumus aprēķina saskaņā ar Noteikumu Nr. 408 8. punktā norādīto formulu. Par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendārajam gadam dzīvojamās mājas pārvaldnieks informē dzīvokļu īpašniekus Noteikumu Nr. 408 10. punktā noteiktajā kārtībā.

Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības kopsapulcē pieņemt lēmumu grozīt apsaimniekošanas maksu un citus ar pārvaldīšanu saistītus lēmumus. Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu paaugstināt apsaimniekošanas maksu, kas ir fiksēts kopsapulces protokolā.

Likumdevējs nav paredzējis, ka apsaimniekošanas maksai vajadzētu būt vienādai visā pagastā, novadā vai visā valsts teritorijā.

 

Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nekustamo īpašumu speciālists

Sagatavota: 15.09.2020
Citi10.09.2020

Labdien, cik ilgi Rūpniecības ielas iedzīvotājiem būs jākratas un jābojā savas mašīnas braucot pār drupinātiem asfalta atkritumiem un nebeidzamām bedrēm ? Pilnīgi pietiktu ar greiderēšanu.

Labdien!

 

Rūpniecības ielas segums ir frēzmateriāls. Uzklājot šo materiālu, ielu grēderēt vairs tehniski nav iespējams. Bedres aizber ar to pašu materiālu, kāds ir ielas segums - frēzmateriāls.

Lai saglabātu un uzlabotu ielas seguma kvalitāti, likvidētu bedres, pēc tehnoloģijas prasībām tiek izmantotas sīkšķembas un betumena emulsija.

 

Atbildi sagatavojis: Jānis Demčuks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" ražošanas tehniķis

Sagatavota: 16.09.2020
Ceļu uzturēšana10.09.2020

Labdien. Vēlējos noskaidrot vai Skrundas pilsētā jau ir aptiprināts apkures tarifs 2o20.2121.gada apkures sezonai un cik šogad mums izmaksās eurm2 šis pakalpojums.

Labdien!

 

Jaunajā 2020./2021. gada apkures sezonā siltuma tarifs paliek iepriekšējais: 69,37 EUR/MWh. Kvadrātmetra cenu nosaka pēc mājas izlietotā siltuma daudzuma.

 

Atbildi sagatavojis: Guntars Stepiņš, Inženierkomunikāciju tehniķis

Sagatavota: 10.09.2020
Citi09.09.2020

Kaut kur iepriekš bija publicēts, ka tiks salabots Klusās ielas segums. Kad tas notiks, ja notiks?

Labdien!

 

Seguma atjaunošanas darbi sākušies septembra sākumā un tos plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

Sagatavota: 10.09.2020
Ceļu uzturēšana01.09.2020

Skrundā trūkst miskastes, pie soliņa uz ceļa ,kurš ved uz Sila kapiem nav, arī pārējās centrā ir zem katras kritikas,- bunduļi ar un bez vākiem, arī ietvei ,kura ir Kuldīgas ielā ir bleķa pusdauzīta kaste.

Labdien!

 

Labdien,

Mazo atkritumu tvertņu esošās un iespējamās vietas Skrundas pilsētā tiks apsekotas šī gada laikā. Pēc apsekošanas tiks sagatavots un Skrundas novada domei izskatīšanai iesniegts priekšlikums par finansējuma piešķiršanu mazo atkritumu tvertņu iegādei un uzstādīšanai nākamajā gadā.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 31.08.2020
Vides jautājumi26.08.2020

Labdien. Skrundas novada Smilgu ciemā katru dienu no rīta līdz vēlam vakaram ar apmēram 5 minūšu intervālu atskan šāviens. Pieļauju ka tas ir gājputnu atbaidīšanai no lauku platībām. Jautājums būtu šāds - Vai šāda veida putnu biedētāja uzstādīšanai nav jāsaņem atļauja no Valsts Vides dienesta un, vai pašvaldības un vai nav nepieciešams informēt tuvāko māju iedzīvotājus?

Labdien!

2020. gada 13. augustā Raņķu pagasta saimniecības “Virsaiši” īpašnieks telefoniski informēja Skrundas novada pašvaldības policiju par to, ka viņš savā īpašumā uzstādīs gāzes lielgabalu, lai pasargātu smiltsērkšķu ražu no migrējošiem putniem. Saimnieks informēja, ka šo lielgabalu izmantos likuma ietvaros, to nedarbinot naktsmiera periodā laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00. Lielgabala darba intensitāte tiks regulēta un kontrolēta. Uzstādītā ierīce ir atbilstoši sertificēta un tās darbība atbilst likumdošanas aktiem. Paredzams, ka gāzes lielgabals darbosies līdz novembrim, kad gājputni būs devušiem prom uz ziemošanas vietām.

Aicinām iedzīvotājus izprast situāciju un saprast uzņēmēju.

 

Atbildi sagatavojis: Andis Doniņš, Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Sagatavota: 26.08.2020
Vides jautājumi23.08.2020