Ar milzu enerģiju aizvadīta novada koru skate

Ar milzu enerģiju aizvadīta novada koru skate

30. aprīlī, Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola norisinājās svarīgs solis novadam ceļā uz XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem - koru koprepertuāra pārbaudes skate. Izskanēja 6 Kuldīgas novada koru sniegumi - katrs koris skatē izdziedāja 3 dziesmas.

Koru repertuāra pārbaudes skate noslēdzās ar izciliem un teicamiem rezultātiem - Skrundas Kultūras nama senioru jauktais koris "Skrunda" (Mākslinieciskā vadītāja Sarmīte Pavilaite, koncertmeistare Antra Zuntnere) saņēma I pakāpes diplomu, savukārt Skrundas Kultūras nama sieviešu koris "Sonante" (Mākslinieciskā vadītāja Laimdota Mūrniece, koncertmeistare Antra Zuntnere) - augstākās pakāpes diplomu.

Koru sniegumu vērtēja - žūrijas priekšsēdētājs un Dziesmu svētku virsdiriģents Romāns Vanags, Dziesmu svētku virsdiriģente Māra Marnauza, Dziesmu svētku virsdiriģente Ilze Valce, Dziesmu svētku virsdiriģents Ārijs Šķepasts, Dziesmu svētku virsdiriģents Gints Ceplenieks, Žūrijas sekretārs – Vitālijs Bariševs.

Prieks, ka atblastīt korus bija ieradušies arī kormūzikas klausītāji un kolektīvu līdzjutēji. Paldies par sniegumu, klausīšanos un vērtēšanu! Uz tikšanos Dziesmu un deju svētkos!