Kapu svētki 2022

Kapu svētki 2022

SKRUNDĀ UN SKRUNDAS PAGASTĀ

Pastaru kapos – 14. augustā 11.00;

Klūgu kapos – 14. augustā 12.00;

Sila kapos – 14. augustā 13.00;

Baznīcas kapos – 14. augustā 14.00.