Paldies mūsu amatiermākslas kolektīviem!

Paldies mūsu amatiermākslas kolektīviem!
Šķiet, vēl tikko visi kopā devāmies Dziesmu un Deju svētku gājienā, izbaudījām svētku atklāšanas koncertu un ar satraukumu gaidījām mēģinājumus un pirmos koncertus. 
Esam lepni par mūsu amatiermākslas kolektīviem, kas vairāku gadu garumā uzcītīgi gatavojās šiem skaistajiem svētkiem, par mūsu dejotājiem, dziedātājiem un rokdarbniecēm.
Paldies par ieguldīto darbu un skaistajiem svētkiem!
 
Skrundas novada domes priekšsēdētāja
Loreta Robežniece
 
Foto: Ieva Benefelde