Skrundas Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi septembrī atsāk sezonu

Līdz ar rudens iestāšanos, sezonu atsākuši amatiermākslas kolektīvi, aicinot uz pirmajām nodarbībām gan esošos, gan jaunos dalībniekus! 

Iedzīvotājiem ir iespēja pilnveidot sevi dažādās amatiermākslas jomās – dziedāt, dejot un  apmeklēt teātra mākslas nodarbības.