Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta aktualitātes līdz 31. oktobrim

Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta aktualitātes līdz 31. oktobrim

Uzmanību! Norises ir atkarīgas no valstī pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc ir iespējamas izmaiņas. 

NĪKRĀCĒ:

Oktobrī Nīkrāces bibliotēkā – cepuru izstāde “Nāk rudentiņš, būs barga ziema”.

9. oktobrī 11.00 Nīkrāces pagastā – rudens sporta aktivitātes. Orientēsimies, sportosim, darbosimies radoši. Starts pie pagasta pārvaldes. Izpildāmie uzdevumi būs atrodami pastaigu takā “Labirints”, pie saieta nama, pie atpūtas centra, atpūtas zonā aiz pagasta pārvaldes un pie udens torņa. 1.–3. vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem un medaļām.

11. oktobrī 12.00 Nīkrāces bibliotēkā – lasītāju kluba tikšanās “Jaunumi grāmatu plauktā”.

30. oktobrī 11.00 Nīkrāces atpūtas centrā – sacensības novusā. Ar nolikumu var iepazīties personīgi vai zvanot pa tālr. 26665663. Sacensības notiks, ievērojot noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus.

RAŅĶOS:

Oktobrī Raņķu bibliotēkā – Ingas Kļavas skalu grozu izstāde.

RUDBĀRŽOS:

Oktobrī Rudbāržu bibliotēkā un Facebook – literatūras izstādes “Jaunākā literatūra Rudbāržu bibliotēkā” un “Rakstnieki – jubilāri”. Facebook –virtuālā izstāde “Pirmā ganību diena P/S “Rudbārži”.

Līdz 5. novembrim Rudbāržu bibliotēkā – Anetes Džeriņas radošo darbu izstāde “Pērļu dvēseles pieskāriens”.

Oktobrī Rudbāržu kultūras namā – Ingas Ezerietes fotoizstāde “Ziedu laikā”.

12. oktobrī aicinām Rudbāržu pagasta seniorus ekskursijā uz Talsu pusi, apmeklēsim muzejus un muižas. Pieteikšanās un sīkāka informācija Rudbāržu pagasta pārvaldē vai pie kultūras darba organizatores Ingas pa tālr. 22470402 līdz 8. oktobrim,

SKRUNDAS PAGASTĀ:

Oktobrī Antuļu bibliotēkā – Jāņa Freiberga seno fotogrāfiju izstāde “ Mūsējie”. Fotogrāfijās iemūžinātas sadzīviskas ainas no 20. gs. piecdesmitajiem gadiem.

Līdz 23. oktobrim Skrundas bibliotēkā – literatūras izstāde “Apceļo ar prieku”. Izstādē skatāmas ceļojumu grāmatas.

26. oktobrī 16.00 Skrundas bibliotēkā – tikšanās ar muzikoloģi, žurnālisti un grāmatas autori Daigu Mazvērsīti.