Skrundas novada kultūras darba organizatori, amatiermākslas un jaunrades kolektīvi

Skrundas kultūras nams
Adrese: Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, e-pasts: skrundakn@inbox.lv

Kultūras nama direktore - Dita Ņuņēvica, tālrunis: 63331556, 20284888, dita.nunevica@gmail.com

Maksas pakalpojumi Skrundas kultūras namā

 

Amats Vārds, uzvārds Telefons Adrese E-pasts
Raņķu kultūras un sporta darba organizatore Dace Pušīlova 29359243 "Sākumskola", Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323 d.pusilova@inbox.lv
Nīkrāces kultūras darba darba organizatore Inga Ezeriete 22470402 Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320 nikracekd@inbox.lv
Rudbāržu kultūras darba organizatore Liene Krūmiņa 29578722 Dārdedzes, Rudbārži, Skrundas novads , LV-3324

krumina.liene@inbox.lv