Pulciņi, mēģinājumi

Skrundas kultūras nama un pagastu amatiermākslas un jaunrades kolektīvu mēģinājumu laiki 2019./2020. gada sezona.

Kolektīvs Mēģinājumu diena un laiks Mēģinājumu vieta Vadītājs
Bērnu vokālais ansamblis otrdiena 18.00 mazā zāle Sarmīte Pavilaite
Bērnu deju kolektīvs "Jautrais dancis"

otrdiena 17.00

piektdiena 18.00

lielā zāle Liene Krūmiņa
Tautas deju kolektīvs "Ventas stega!" trešdiena un piektdiena 19.00 lielā zāle Zane Babre
Senioru deju kolektīvs "Virši" otrdiena 19.00 lielā zāle Dita Ņuņēvica
Sieviešu vokālais ansamblis "Romance" pirmdiena 19.00 mazā zāle Guna Jaunzeme
Bērnu popgrupa "Bums"

pirmdiena 17.00

trešdiena 18.00

lielā zāle Guna Jaunzeme
Vīru vokālais ansamblis "Vecie zēni" ceturtdiena 18.00 saimes istaba Viesturs Meļķis
Sieviešu koris "Sonante" pirmdiena un ceturtdiena 19.00 lielā zāle Laimdota Mūrniece
Senioru koris "Skrunda" otrdiena un piektdiena 16.00 mazā zāle Sarmīte Pavilaite
Amatierteātris "SAAN" trešdiena 19.00 lielā zāle Inga Ezeriete
Jauniešu amatierteātris pirmdiena un trešdiena 16.00 lielā zāle Anna Bivbāne
Modes dejas 1.-4. klasei pirmdiena 14.00

lielā zāle un

3. stāva zāle

Levita Tuleiko
Modes dejas 5.-6. klasei pirmdiena 15.00

lielā zāle un

3. stāva zāle

Levita Tuleiko
Modes dejas 7.-9. klasei pirmdiena 16.00

lielā zāle un

3. stāva zāle

Levita Tuleiko
Modes dejas pirmsskolai (5-6 gadi) pirmdiena 17.00

lielā zāle un

3. stāva zāle

Levita Tuleiko
Vingrošana pirmdiena 18.00

lielā zāle un

3. stāva zāle

Levita Tuleiko
Deju grupa "Esences" pirmdiena 19.00

lielā zāle un

3. stāva zāle

Levita Tuleiko
Skrundas audējas katru darba dienu no 11.00 3. stāva studija Anna Skarpa

 


Skrundas novada pagastu amatiermākslas un jaunrades kolektīvu mēģinājumu laiki
RUDBĀRŽI
Folkloras kopa "Kamenīte" otrdiena, plkst. 18.00 kultūras nams Zenta Dene
Amatierteātris pirmdiena un ceturtdiena, plkst. 19.00 kultūras nams Mirdza Pilskunga
RAŅĶI
Folkloras kopa trešdiena, plkst. 16.00 pasākumu zāle Dace Pušīlova
Amatierteātris pirmdiena, trešdiena, plkst. 18.00 pasākumu zāle Raimonda Vilmane
NĪKRĀCE
Sieviešu vokālais ansamblis "Diantus" ceturtdiena, plkst. 18.00 atpūtas centrs Sarmīte Pavilaite
Amatierteātris "Brinida" pirmdiena,  plkst. 19.00   atpūtas centrs Inga Ezeriete