Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT