Apliecinājuma karte ielām un autoceļiem

Pakalpojuma apraksts

ierosinot ceļa un/vai ielas atjaunošanai vai nojaukšanai, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr. 633 "autoceļu un ielu būvnoteikumi" 74. punktā noteiktajam

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda, LV-3326

Pieprasīt un saņemt elektroniski www.bis.gov.lv
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Trešdienās: 8:00 – 12.00.

Iepriekš sazinoties ar Būvvaldi pa tālr. 63350454 vai 26355729

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Aizpildītu apliecinājuma kartes I daļu iesniedz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 74. punktā noteiktajos gadījumos. Kā arī šajos noteikumos noteikts apliecinājuma kartei pievienojamās dokumentācijas nepieciešamais sastāvs, iesniedzamo eksemplāru skaits un nepieciešamie saskaņojumi.
  • Saņemot apliecinājuma karti ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, būvvaldē jāiesniedz informācija par būvdarbu veicēju un tad uzsākama būvdarbu realizācija

Pakalpojumu maksa

EUR

Saskaņā ar 2016. gada 28. janvāra Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016 "Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā".

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

14 dienas

Administratīvais process

 

Pārsūdzības  iespējas

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa iela 11.