Atzīme apliecinājuma kartē inženierbūvēm par būvdarbu pabeigšanu

Pakalpojuma apraksts

Siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda, LV-3326

Pieprasīt un saņemt elektroniski www.bis.gov.lv
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Trešdienās: 8:00 – 12.00.

Iepriekš sazinoties ar Būvvaldi pa tālr. 63350454 vai 26355729

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana: pasūtītājs iesniedz būvvaldē Apliecinājuma kartes inženierbūvēm II daļu - Būvdarbu pabeigšana

 

Pakalpojumu maksa

EUR

Saskaņā ar 2016. gada 28. janvāra Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016 "Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā".

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 dienas

Administratīvais process

 

Pārsūdzības  iespējas

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa iela 11.