Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)