Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts

Lai saņemtu atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu, ieinteresētā persona iesniedz vai nosūta elektroniski (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu jebkurai Dzimtsarakstu nodaļai iesniegumu. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai lejupielādēt ŠEIT.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas personas

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

Pašvaldības portālā

www.skrunda.lv vai ŠEIT

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē 

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00

 

Pa pastu

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda.

 
Elektroniski

dace.gravele@skrunda.lv

Ja iesniegums iesniegts elektroniski, dokumentu var saņemt 5 darba dienu laikā.

 
www.latvija.lv  

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  •  Iesniegums un ieinteresētās personas pase vai personas apliecība;
  • Tiesu, izmeklēšanas iestāžu, dzimtsarakstu nodaļas iesniegums, ja nepieciešams izsniegt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju;
  • Skrundas novada domes kases čeks par valsts nodevas samaksu.

Pakalpojumu maksa, EUR

Valsts nodeva

7,00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

  • Ja iesniegums saņemts elektroniski, dokumentu var saņemt 5 darba dienu laikā.
  • Ja iesniegums saņemts pa pastu, ne vēlāk kā mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.

Reglamentējošie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas

  • 63350453, 25611098