Dzimšanas reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts

Pēc bērna piedzimšanas viena mēneša laikā māte vai tēvs, vai viņu likuma kārtībā pilnvarota persona par to jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai.

  • Ja vecāki nav savstarpēji laulāti un vēlas atzīt paternitāti, Dzimtsarakstu nodaļā jāierodas abiem vecākiem un abiem jāraksta noteiktas formas paternitātes atzīšanas iesniegums. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai ŠEIT
  • Ja līdz dzimšanas fakta reģistrācijai paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti.
  •  Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju, ja vecāki to vēlas.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Bērna vecāki.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē 

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00

 

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu;
  • abu vecāku personu apliecinoši dokumenti;
  • laulības apliecība, ja vecāki ir savstarpēji laulāti.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

1 darba diena

Reglamentējošie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas

  • 63350453, 25611098