Laulības reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.​

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas personas

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

Pašvaldības portālā

www.skrunda.lv vai ŠEIT

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē 

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00

 

Pieprasīt elektroniski dace.gravele@skrunda.lv  

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • personīgi iesniegts noteikta parauga kopīgs iesniegums. Iesniedzot iesniegumu, personas uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
  • elektroniski iesniegts noteikta parauga ar drošiem elektroniskiem parakstiem parakstīts kopīgs iesniegums (iesniegumu var iesniegt tikai pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi).

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, ja Iedzīvotāju reģistrā nav pieejamas ziņa vai tās ir neprecīzas, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

  • bijušā laulātā miršanas apliecību;
  • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
  • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
  • izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ārzemnieks, papildus augstāk minētajiem dokumentiem, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā.

Pakalpojumu maksa, EUR

Valsts nodeva

14,00

Svinīga laulības reģistrācija Skrundas novada iedzīvotājiem 15,00
Svinīga laulības reģistrācija citu novadu iedzīvotājiem 50,00
Svinīga laulības reģistrācija citā piemērotā vietā Skrundas novada administratīvajā teritorijā pēc pieprasījuma un savstarpēji vienojoties 85,00
Laulību jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un vadīšana 30,00
Izziņu un izrakstu izsniegšana 2,00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

30

Reglamentējošie normatīvie akti

Laulības reģistrāciju nosaka:

Uzziņas, informācija, konsultācijas

  • 63350453, 25611098