Tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma īss apraksts

Persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss un ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.

Atļauju iesniedzēja tautības ieraksta maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments viena mēneša laikā no nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Šī atļauja ir dokuments, kas apliecina tautības ieraksta maiņas likumīgumu. Par lēmumu rakstveidā tiek paziņots iesniedzējam.
Personai, kurai mainīta tautība, mēneša laikā jāgriežas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tai izsniedzama jauna pase vai cits personu apliecinošs dokuments

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas personas

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē vai elektroniski

Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē 

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00

 

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; 
  • tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli; 
  • nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana tautības ieraksta maiņai - jāiesniedz oriģināls; 
  • ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls; 
  • Skrundas novada domes kases čeks par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls. 
    Nepieciešamo dokumentu oriģināliem pielīdzināmi notariāli apliecināti šo dokumentu noraksti vai kopijas.

Pakalpojumu maksa, EUR

Valsts nodeva

71,14

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 darba dienas

Reglamentējošie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas

  • 63350453, 25611098