Vārda un/vai uzvārda maiņa

Pakalpojuma apraksts

Vārdu vai uzvārdu var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā; 
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu; 
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu; 
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā; 
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu; 
 • personai mainīts dzimums; 
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja: 

 • persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta; 
 • personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem; 
 • persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.
 • Lēmumu vārda vai uzvārda maiņai pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. To paziņo rakstveidā ieinteresētai personai.
 • Ar šo lēmumu iesniedzējam 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tam izsniedz jaunu pasi. 
 • Ja reizē ar vecāku uzvārda maiņu arī nepilngadīgiem bērniem tiek mainīts uzvārds, par to nav veicama samaksa.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

 • Fiziskas personas

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

Pašvaldības mājaslapā

www.skrunda.lv vai ŠEIT

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē 

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00

 

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

 • personu apliecinošs dokuments
 • iesniegums, kurā norādīts maiņas iemesls (viens no iepriekšminētajiem), iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai lejupielādēt ŠEIT
 • persona no 15 – 18 gadu vecumam pievieno abu vecāku rakstveida piekrišanu, kurai jābūt notariāli apstiprinātai vai rakstītai uz Dzimtsarakstu nodaļas veidlapas un parakstītai dzimtsarakstu nodaļas darbinieka klātbūtnē, kurš apliecina parakstu.
 • Par nepilngadīgo iesniegumu raksta viens no vecākiem, otrs rakstveidā piekrīt, vai nepieciešama aizbildņa, bāriņtiesas piekrišana.
 • fotogrāfiju 4,5x3,5.
 • Skrundas novada domes kases čeks par valsts nodevas samaksu

Pakalpojumu maksa, EUR

Valsts nodeva

71,14

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 • Kopējais dokumentu sagatavošanas, pieprasīšanas, izskatīšanas un lēmuma paziņošanas laiks ir 30 darba dienas no iesnieguma saņemšanas

Reglamentējošie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas

 • 63350453, 25611098