Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Pakalpojuma īss apraksts

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli ” un Skrundas novada domes 2015. gada 29. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Skrundas novadā” , kuros paredzēti  atvieglojumi   atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamiem īpašumiem-zemi un ēkām.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas un juridiskas personas-nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pirmdiena 8.00-18.00
Otrdiena 8.00-17.00
Trešdiena 8.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-17.00
Piektdiena 8.00-15.00

Saņemt klātienē

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-18.00
Ceturtdiena 8.00-12.00

Pieprasīt un saņemt pa pastu

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326.

Atbilstoši iesniegumā norādītajam. Ja iesniegumā nav norādīts-korespodences veidā norādītajā pasta adresē.

Pieprasīt un saņemt pa e-pastu

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē dome@skrunda.lv.

Pašvaldība vienas darba diena laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Pieprasīt elektroniski

www.latvija.lv

Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums iestādei"

Pieprasīt pa tālruni Tālrunis 63331555, 63350464.
   

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Reglamentējošie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas