Audžuģimene

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums ietver:

 • Bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 • Bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu;
 • Bāriņtiesa lemj par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Pakalpojuma rezultāts ir bāriņtiesas lēmums par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai bērna ievietošanu audžuģimenē.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

 • Fiziska persona.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Rudbāržu pagasta pārvaldē, Centra iela 4, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324

Pieņemšanas laiks:

Trešdienās : 9.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 14.00 – 17.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Raņķu pagasta pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 14.00 – 18.00,

Piektdienās : 9.00 – 12.00.

 

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Nīkrāces pagasta pārvaldē,

Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9.00 – 12.00.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326.

Pieprasīt elektroniski barintiesa@skrunda.lv
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326.

 

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,

Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

Par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:

 • Personu apliecinošs dokuments.
 • Iesniegums.

Iesniegumam pievieno:

 • ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli (oriģināls);
 • narkologa atzinumu (oriģināls);
 • psihiatra atzinumu (oriģināls).

Par audžuģimenes statusa piešķiršanu:

 • Iesniegums.
 • Iesniegumam pievieno apliecību par audžuģimenes mācību programmas apguvi (kopija).

Ievietojot bērnu audžuģimenē, bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 • Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.
 • Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas)

Administratīvais process

Administratīvais akts ir bāriņtiesas lēmums par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršana vai noraidījums, Vai bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Pārsūdzības  iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.