Reģistrācijas rinda Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņš"