Specializētā autotransporta pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

Sniedz autotransporta pakalpojumu personām, kurām ir grūtības pārvietoties:

  • Personām riteņkrēslā.
  • Personām guļus stāvoklī,

bez medicīnas darbinieka pavadības.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Personas riteņkrēslā,
  • Personas guļus stāvoklī.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

 

P.I. “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”, Reģistrācijas Nr.90000015912, ārstniecības iestādes reģ. Nr. 621200010, Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

skr.vsac@gmail.com

Direktore: Guntra Vindiga

Tel. nr. 29479547; 63331473

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās un Ceturtdienās : 10:00 – 12.00.

Medicīnas māsu postenis: 63331471

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Maršruta lapa.

Pakalpojumu maksa

EUR

0,10 (bez PVN) par 1 Km + 6,79 (bez PVN) par 1 stundu.

 

Reglamentējošie normatīvie akti

  • 1994. gada 19.maija “Likums par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g.apakšpunkts.
  • 24.03.2016. Skrundas novada domes sēdes protokola izraksts Nr.4,5 “Par maksas pakalpojuma noteikšanu pašvaldības specializētā transporta izmantošanai” 

Uzziņas, informācija, konsultācijas