VSAC dienas stacionārs

Pakalpojuma apraksts

Dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi ir ārstniecības vai diagnostikas pakalpojumi, kuru sniegšanas laikā personai ārstēšanu un veselības aprūpi ārstniecības iestādes noteiktajā darba laikā.

Diennakts dežūrā strādā medicīnas māsa un māsu palīgs vai aprūpētāja, dienas laikā papildus ir māsu palīgs vai aprūpētāja, ārsta palīgs, fizioterapeits 1x nedēļā, ārsts 1x nedēļā.

Dienas stacionārā sniedz ambulatoros medicīnas pakalpojumus neiroloģisko un iekšējo slimību ārstēšanā:

 • medikamentu ievade caur i/v sistēmu hronisku neiroloģisko un iekšķīgo slimību paasinājuma gadījumos ar ģimenes ārsta nosūtījumu EUR 7,11;  Darba laiks  no plkst. 9.00-17.00

Pamatojoties uz personas veselības stāvokļa novērtējumu, un attālumu līdz dzīvesvietai pacientam iespēja par papildu samaksu - servisa pakalpojums (ēdināšana un naktsmītne).  Diennaktī tiek nodrošināta nepārtraukta medicīniskā aprūpe un uzraudzība. Uzturoties Dienas stacionārā diennakti, līdzi ņemt personīgās higiēnas līdzekļus un hroniskām saslimšanām ārsta nozīmētos medikamentus.

VSAC piedāvā maksas pakalpojumus

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

 • Visi interesenti. Iestādē ir iespējams saņemt pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

 

P.I. “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”, Reģistrācijas Nr.90000015912, ārstniecības iestādes reģ. Nr. 621200010, Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

skr.vsac@gmail.com

Direktore: Guntra Neilande

Tel. nr. 29479547; 63331473

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās un Ceturtdienās : 10:00 – 12.00.

Medicīnas māsu postenis: 63331471

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Ģimenes ārsta nosūtījums uz dienas stacionāru ar rekomendācijām.

Pakalpojumu maksa

EUR

Dienas stacionārs EUR 7,11 par dienu

Servisa pakalpojums (ēdināšana un naktsmītne): 

 • Visiem EUR 5,00 (dienā) pēc izvēles.

(No pacienta iemaksas EUR 7,11  atbrīvotas iedzīvotāju kategorijas: personas ar 1. grupas invaliditāti, personas ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu, politiski represētās personas u.c. Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6. pantā noteiktās personu grupas.)

 

Maksas pakalpojumi:

 1. uzturēšanās iestādes aprūpes gultās (īslaicīgi) diennakts režīmā nodrošinot nepārtrauktu medicīnisko aprūpi, uzraudzību, ēdināšanu:
 • Skrundas novadā deklarētajām personām EUR 9,96 diennakts
 • Ārpus Skrundas novada deklarētām personām EUR 12,81 diennakts

(Līdzi savi hronisko slimību medikamenti, pārsienamie materiāli, personīgās higiēnas aprūpes līdzekļi)

(Ārstnieciskie izmeklējumi, analīzes, speciālistu konsultācijas ar ģimenes ārsta nosūtījumiem).

 1. medicīniskās manipulācijas (ar saviem medikamentiem, pārsienamajiem materiāliem un ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu/ rekomendācijām):
 • Injekcija muskulī EUR 1,50
 • Injekcija vēnā ar šļirci EUR 3,00
 • Pārsiešanas (ilgstošas aprūpes brūcēm) EUR 2,50
 • Diegu izņemšana ar pārsiešanu EUR 3,00
 • Skavu izņemšana ar pārsiešanu EUR 5,00
 • Inhalācijas ar inhalatoru EUR 2,00

bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījuma/ rekomendācijām:

 • Glikēmija asinīs (no pirksta) EUR 1,00
 • Arteriālā asinsspiediena noteikšana EUR 0,30
 • Ērces izņemšana EUR 1,50
 • Pārsiešanas EUR 2,50

(Manipulācijas veic darba dienās no plkst. 18.00- 19.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 9.00-11.00)

 1. Specializētā autotransporta pakalpojums personām riteņkrēslā, personām guļus stāvoklī (bez medicīnas darbinieka pavadības):
 • EUR 0,10 (bez PVN) par 1 km + EUR 6,79 ( bez PVN) par 1 stundu.

 

Reglamentējošie normatīvie akti

18.06.2009. Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes sēdes protokola izraksts Nr. 7,7 “Par pakalpojumu izcenojumu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” apstiprināšanu”

Uzziņas, informācija, konsultācijas