VSAC dienas stacionārs

Pakalpojuma apraksts

Sniedz ambulatoros medicīnas pakalpojumus pilngadīgām personām neiroloģisko un iekšējo slimību ārstēšanā. Pamatojoties uz personas veselības stāvokļa novērtējumu , piedāvā un nodrošina nepārtrauktu diennakts medicīnisko aprūpi.

Dienas stacionārs diagnosticē slimības, ārstē, aprūpē un izmitina pacientus. Centrs nodrošina ar medikamentiem (līdzi jāņem hronisko diagnožu medikamentus, ko lieto patstāvīgi), higiēnas precēm (izņemot autiņbikses), gultas veļu.

 Ārstnieciskie izmeklējumi, analīzes, speciālistu konsultācijas ar ģimenes ārsta nosūtījumiem.

Centrā strādā ārsts-internists, ārsta palīgs, medicīnas māsas, māsu palīgi.

Dienas stacionārs veic dažādas manipulācijas: medikamentu ievadīšana i/v, i/m, s/c, cukura līmeņa, asinsspiediena  noteikšana, ķermeņa temperatūras kontrole, inhalācijas, EKG, izgulējumu profilakse, pārsiešanas, svara un auguma mērīšana, analīžu parauga noņemšana (“Gulbja laboratorija”).

VSAC piedāvā maksas pakalpojumus

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

 • Visi interesenti. Iestādē ir iespējams saņemt pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

 

P.I. “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”, Reģistrācijas Nr.90000015912, ārstniecības iestādes reģ. Nr. 621200010, Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

skr.vsac@gmail.com

Direktores p.i.: Sigita Picule

Tel. nr. 29479547; 63331473

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās un Ceturtdienās : 10:00 – 12.00.

Medicīnas māsu postenis: 63331471

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

 • Ģimenes ārsta  vai ārsta speciālista nosūtījums, kas pamato nosūtīšanas mērķi;
 • Personas apliecinošs dokuments.

Pakalpojumu maksa

EUR

Dienas stacionārs EUR 7,11 par dienu

 

(No pacienta iemaksas Dienas stacionārā atbrīvotas Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6.pantā noteiktas personu grupas)

 

Maksas pakalpojumi:

 1. Ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, ar saviem medikamentiem, pārsienamiem materiāliem:
 • Injekcija muskulī EUR 1,50
 • Injekcija vēnā ar šļirci EUR 3,00
 • Pārsiešanas ilgstošas aprūpes brūcēm) EUR 2,50
 • Diegu izņemšana ar pārsiešanu EUR 3,00
 • Skavu izņemšana ar pārsiešanu EUR 5,00
 • Inhalācijas ar inhalātoru EUR 2,00
 1. bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījuma/ rekomendācijām:
 • Glikēmija asinīs (no pirksta) EUR 1,00
 • Arteriālā asinsspiediena noteikšana EUR 0,30
 • Ērces izņemšana EUR 2,50
 • Pārsiešanas EUR 2,50

(Manipulācijas veic darba dienās no plkst. 18.00- 19.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 9.00-11.00)

 1. Specializētā autotransporta pakalpojums personām riteņkrēslā, personām guļus stāvoklī (bez medicīnas darbinieka pavadības):

Sniedz autotransporta pakalpojumu personām, kurām ir grūtības pārvietoties:

 • Personām riteņkrēslā,
 • Personām guļus stāvoklī,

bez medicīnas darbinieka pavadības.

Maksa: EUR 0,10 (bez PVN) par 1 Km + EUR  6,79 (bez PVN) par 1 stundu

(24.03.2016. Skrundas novada domes sēdes protokola izraksts Nr.4,5 “Par maksas pakalpojuma noteikšanu pašvaldības specializētā transporta izmantošanai)

 

Reglamentējošie normatīvie akti

18.06.2009. Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes sēdes protokola izraksts Nr. 7,7 “Par pakalpojumu izcenojumu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” apstiprināšanu”

Uzziņas, informācija, konsultācijas