Atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā

Atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā

Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” arī šajos apstākļos turpina nodrošināt ilgtspējīgas vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību, tās uzraudzību Liepājas pilsētā un reģionā.

Kvalitatīva atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas priekšnoteikums šobrīd vēl nozīmīgāk kā iepriekš ir sadarbība starp iedzīvotājiem, namu apsaimniekotājiem, atkritumu operatoriem un citām sabiedrības grupām.

Pašreizējos apstākļos ir pieejami visi dalītās atkritumu vākšanas laukumi un šķirošanas punkti, tai skaitā, dalīto atkritumu vākšanas laukums atkritumu poligonā “Ķīvītes”.

Pašreizējos apstākļos poligonā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā atkritumu pieņemšana notiek ierastā kārtībā. Biroja darba laiks darba dienās no 8.00 – 16.30, poligona darba laiks un atkritumu pieņemšana katru dienu no 8.00 – 19.00. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt klientu apkalpošanas centram pa tālr. 63459097 un 26446698.

Lai turpinātu sniegt nemainīgi kvalitatīvu pakalpojumu, aicinām ikvienu izturēties atbildīgi attiecībā uz sevi, līdzcilvēkiem un sabiedrību, kā arī apkārtējo vidi kopumā.

Aicinām ievērot visus personīgās drošības pasākumus, arī nododot šķirotos atkritumus dalītās vākšanas punktos un laukumos, vedot atkritumus uz poligonu. Pasākumu skaitā – obligāta roku mazgāšana un dezinfekcija pēc atkritumu nodošanas.

Aicinām uz atbildīgu rīcību, atrodoties pašizolācijā mājās, kā arī aizdomāties, vai operatīvajam transportam (tai skaitā arī atkritumu apsaimniekošanas mašīnām) ir piekļuve, lai veiktu savus pienākumus. Vēlamies atgādināt, ka pēc sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem ir nepieciešams nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializēto transportlīdzekļu piekļuvi vietām, kur novietoti atkritumu konteineri. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās tie  jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur netraucē gājēju vai transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu konteineru iztukšošanas tie jānovieto atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā.

 

 Sagatavoja:

Laima Lapiņa

SIA „Liepājas RAS” vides pārvaldības speciāliste

laima@liepajasras.lv

www.liepajasras.lv